Ing. Heinrich Emil Karl Storek

* 14.7.1892 Brno – † 20.12.1952 Linz (Rakousko)


průmyslník ve slévárenství a strojírenství
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Heinrich Josef Richard Storek
bratr osobností: Edwin Ignaz Josef, Gerhard Josef Heinrich a Herbert Richard Karl Storkovi


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Rakousko


zajímavé okolnosti

v roce 1942 narukoval do Werhmachtuvzdělání

v letech 1911 až 1919 vystudoval elektrotechnické inženýrství na Německé technické vysoké škole v Brně


zaměstnání

účastnil se provozu rodinné firmy (Ignaz Storek) jako veřejný společník a vedoucí strojírny se specializací na stavbu lisů a nůžek

po odchodu z ČSR do Rakouska, založil roku 1946 v Linci firmu Dipl. Ing. Heinz Storek, zabýval se konstrukcí a stavbou speciálních lisů

roku 1949 založil s mladším bratrem Herbertem firmu Brüder Storek v Linci, zabývající se výhradně stavbou turbín, stavidel a příslušenství,
od roku 1952 zkoumal možnosti lisování práškového materiálu při zachování technických požadavků,
pro nehodu se již nedočkal úspěšného uplatnění tohoto vynálezu, což se podařilo až jeho zeti Ing. B. Birschkusovi


poznámky

o dětech se nepodařilo nic zjistit, kromě dcery nezjištěného křestního jména, provdané Birschkusovépartneři

Hermine Storek (Sternischtie)
sňatek: 1917 ve Vídni-Hietzingu
ulice

Dammgasse + Wannieckgasse - Pod náspem + Wannieckova
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Podnásepní)


Jord


Aktualizováno: 12. 12. 2018