prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

* 1944


profesor na VUT v Brně


cena města

Brna, v oboru technické vědy (2013)


vzdělání

Fakulta elektrotechnická Vysokého učení technického v Brně


vyznamenání a pocty

Cena Jihomoravského kraje za rok 2018 za práci s mládeží


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Cena města Brna 2013"


události

21. 1. 2014
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2013
jeden z oceněných
4. 6. 2010
Odhalení reliéfu nad vstupním portálem Kartuziánského kláštera
jeden ze zástupců FIT VUT
3. 4. 1998
Slavnostní otevření komplexu budov v areálu VUT Pod Palackého vrchem
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně


blat


Aktualizováno: 22. 02. 2022