Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Maxmilián Honzík

  prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.


  • * 1944


  • profesor na VUT v Brně


  • cena města

   2013 (technické vědy)


  • vzdělání

   Fakulta elektrotechnická Vysokého učení technického v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Cena Jihomoravského kraje za rok 2018 za práci s mládeží


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Cena města Brna 2013"


  • události

   21. 1. 2014
   Slavnostní předání ocenění Cena města Brna za rok 2013
   ocenění v kategorii „Technické vědy“
   4. 6. 2010
   Odhalení reliéfu nad vstupním portálem Kartuziánského kláštera
   jeden ze zástupců FIT VUT
   3. 4. 1998
   Slavnostní otevření komplexu budov v areálu VUT Pod Palackého vrchem
   děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně


  • autor

   blat


Aktualizováno: 12. 12. 2018