Internetová encyklopedie dějin Brna

František Hodáč

  JUDr. František Hodáč


  • * 25.8.1845 Bezděkov u Roudnice nad Labem – † 3.2.1930 Brno


  • advokát v Brně; národnostní a kulturní pracovník; prezident Moravské advokátní komory


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   po česko-německém vyrovnání v advokátní komoře se stal prvním českým prezidentem (ve dvou funkčních obdobích)


  • bydliště

   Brno:
   - Radnická 15
   - Údolní 3


  • vzdělání

   studoval na gymnáziích v Mostě, Německém (dnes Havlíčkově) Brodě a Jihlavě,
   právnická studia na pražské univerzitě (1870 doktorát)

  • vyznamenání a pocty

   Řád železné koruny III. třídy (1908)


  • dílo

   Pro moravskou universitu. Brno, A. Píša 1914, 12 s.


  • zaměstnání

   advokát,
   po roční praxi u soudu v Praze pracoval od prosince 1871 jako koncipient u advokáta Josefa Heindla v Jičíně,
   další advokátní praxi vykonával v Kutné Hoře,
   od 1. července roku 1875 praktikoval v kanceláři Aloise Pražáka v Brně,
   po vykonání advokátních zkoušek v lednu roku 1879 si otevřel v Brně vlastní kancelář

  • odborné a zájmové organizace

   Advokátní komora v Brně (1910–1913 a 1916–1919 první český předseda),
   Český čtenářský spolek (1876 ve výboru, od 1901 místopředseda),
   Spolek pro podporu chudých českých studentů Brandl (spoluzakladatel, zastával i předsednickou funkci),
   Spolek českých živnostníků (spoluzakladatel),
   Filharmonický spolek Besedy brněnské (1881–1888 starosta),
   Spolek pro podporu chrámové hudby (od 1895 ve výboru),
   Sokol Brno (náměstek starosty),
   Spolek českých advokátů v Markrabství moravském (předseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 30, hrob č. 18–19


  • poznámky

   Od roku 1876 byl členem výboru Českého čtenářského spolku v Brně, kde stal se místopředsedou a později i předsedou, dále místopředsedou studentského spolku „Brandl“, kde se stal v roce 1902 předsedou.
   Od roku 1881 až do roku 1888 byl starostou Filharmonické besedy brněnské, od roku 1895 odborným inspektorem varhanické školy, od roku náměstkem starosty Sokola, spoluzakladatelem Družstva Národního divadla v Brně, Ústředního spolku živnostníků, členem Matice brněnské od jejího založení, členem podpůrného spolku „Hlávka“ od jeho založení, členem „Vesny" od roku 1875. Zasloužil se o rozvoj „Moravské orlice“. Z této jeho činnosti spolkové, který vyžadovala v tehdejších poměrech lidi houževnaté, pokládal sám za nejdůležitější činnost ve spolku „Brandl".
   I v Advokátní komoře se uplatnil vynikajícím způsobem. Roku 1910 se stal jejím prvním českým prezidentem. Vzhledem k věku se postupně vzdával svých funkcí a v roce 1924 ukončil i advokátní praxi.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Alois Pražák
   zaměstnavatel


  • partneři

   Gabriela Hodáčová (Kallinová)
   sňatek: 24. 9. 1882, Brno (kostel Neposkvrněného početí P. Marie na Křenové)


  • děti

   František Xaver Hodáč
   Jaroslav Karel Hodáč
   Marie Dvořáková (Hodáčová)


  • rodiče

   Václav Hodáč
   Marie Hodáčová (Šulcová)


  • ulice

   Radnická
   bydliště v domě č. 15 (doloženo v roce 1882), sídlo kanceláře v domě č. 1 (doloženo v roce 1900) Údolní
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Kal, Jord, mát


Aktualizováno: 18. 11. 2017