JUDr. František Hodáč

* 25.8.1845 Bezděkov u Roudnice nad Labem – † 3.2.1930 Brno


advokát v Brně; národnostní a kulturní pracovník; prezident Moravské advokátní komory


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

po česko-německém vyrovnání v advokátní komoře se stal prvním českým prezidentem (ve dvou funkčních obdobích)


bydliště

Brno:
- Radnická 15
- Údolní 3


vzdělání

studoval na gymnáziích v Mostě, Německém (dnes Havlíčkově) Brodě a Jihlavě,
právnická studia na pražské univerzitě (1870 doktorát)


vyznamenání a pocty

Řád železné koruny III. třídy (1908)


dílo

Pro moravskou universitu. Brno, A. Píša 1914, 12 s.


zaměstnání

advokát,
po roční praxi u soudu v Praze pracoval od prosince 1871 jako koncipient u advokáta Josefa Heindla v Jičíně,
další advokátní praxi vykonával v Kutné Hoře,
od 1. července roku 1875 praktikoval v kanceláři Aloise Pražáka v Brně,
po vykonání advokátních zkoušek v lednu roku 1879 si otevřel v Brně vlastní kancelář


odborné a zájmové organizace

Advokátní komora v Brně (1910–1913 a 1916–1919 první český předseda),
Český čtenářský spolek (1876 ve výboru, od 1901 místopředseda),
Spolek pro podporu chudých českých studentů Brandl (spoluzakladatel, zastával i předsednickou funkci),
Spolek českých živnostníků (spoluzakladatel),
Filharmonický spolek Besedy brněnské (1881–1888 starosta),
Spolek pro podporu chrámové hudby (od 1895 ve výboru),
Sokol Brno (náměstek starosty),
Spolek českých advokátů v Markrabství moravském (předseda)


hrob

poznámky

Od roku 1876 byl členem výboru Českého čtenářského spolku v Brně, kde stal se místopředsedou a později i předsedou, dále místopředsedou studentského spolku „Brandl“, kde se stal v roce 1902 předsedou.
Od roku 1881 až do roku 1888 byl starostou Filharmonické besedy brněnské, od roku 1895 odborným inspektorem varhanické školy, od roku náměstkem starosty Sokola, spoluzakladatelem Družstva Národního divadla v Brně, Ústředního spolku živnostníků, členem Matice brněnské od jejího založení, členem podpůrného spolku „Hlávka“ od jeho založení, členem „Vesny" od roku 1875. Zasloužil se o rozvoj „Moravské orlice“. Z této jeho činnosti spolkové, který vyžadovala v tehdejších poměrech lidi houževnaté, pokládal sám za nejdůležitější činnost ve spolku „Brandl".
I v Advokátní komoře se uplatnil vynikajícím způsobem. Roku 1910 se stal jejím prvním českým prezidentem. Vzhledem k věku se postupně vzdával svých funkcí a v roce 1924 ukončil i advokátní praxi.osoby

Peregrin Fiša
Fr. Hodáč byl svědkem při sňatku P. Fiši Alois Pražák
zaměstnavatel


partneři

Gabriela Hodáčová (Kallinová)
sňatek: 24. 9. 1882, Brno (kostel Neposkvrněného početí P. Marie na Křenové)
ulice

Radnická
bydliště v domě č. 15 (doloženo v roce 1882), sídlo kanceláře v domě č. 1 (doloženo v roce 1900) Údolní
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš, Kal, Jord, mát


Aktualizováno: 18. 11. 2017