Pavel Popela

* 31.10.1903 Telnice (okres Brno-venkov) – † 27.2.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace
bratr osobnosti: František Popela


pseudonym

Petr Pavlán (krycí jméno v době okupace)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Telnice čp. 138 (rodný dům),
Brno, Vranovská 50,
Brno-Chrlice, Prokešova 42


vzdělání

vyučen krejčím


zaměstnání

dělník,
skladník v družstvu Včela (doloženo v letech 1925–1928),
bývalý sluha (v matrice úmrtí)


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

Federace dělnických tělocvičných jednot,
Spartakovi skauti práce


poznámky

Pavel Popela se vyučil u krejčovského mistra Richtra v Brně na Antonínské ulici, později pro činnost v FDTJ musel odejít a pracoval na stavebních pracích na železnici. Vojenskou službu konal u 36. pěšího pluku v Užhorodu (1923–1924).
Po návratu pracoval ve Včele Brno, do Chrlic se znovu vrátil v roce 1928, kde bydlel u rodičů. Pro politickou angažovanost získával jen příležitostnou práci (obchodní cestující, závozník), od roku 1933 získal místo expedienta v Dělnické rovnosti. Podílel se na organizování pomoci rakouským a německým emigrantům, organizoval nábor dobrovolníků na pomoc demokratickému Španělsku.
Po okupaci se zapojil do komunistického odboje, patřil k organizátorům ilegálního tisku. Po 1. 9. 1939, kdy jej při akci Albrecht der Erste hledalo gestapo, přešel do Prahy, kde až do podzimu 1940 spolupracoval s prvním ilegálním vedením KSČ. Poté poslán na Moravu, krátce bydlel v Cerekvi u Jihlavy, v zimě 1940–1941 se ukrýval v Heršpicích u Františka Havránka, v Milešovicích, naposled bydlel v Tvrdonicích u Břeclavi. Pracoval jako dělník na regulaci řeky u Lanžhotu, kde spolupracoval se stavbyvedoucím Ing. Aloisem Šeránkem z Brna. Gestapo přišlo na udání, že na stavbě jsou zaměstnáni lidé s falešnými doklady. Šeránek, zatčený 21. února 1942, již neměl možnost Popelu varovat.
Popela, maskovaný a s doklady na jméno Petr Pavlán, byl zatčen 26. 2. 1942, tvrdě vyslýchán na gestapu v Hodoníně.
Dne 27. 2. převezen do Brna do Kounicových kolejí, kde týž den zemřel při výslechu. V úmrtním protokolu města Brna je zapsán až 12. 3. 1942 a jako příčina smrti je v zápisu otazník, místo úmrtí Kounicovy koleje (Kaunitz Kollegium). Pavel Popela byl zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 6. 3. 1942, číslo kremace neuvedeno.pojmenované ulice

Popelova (Brněnské Ivanovice#Holásky)osoby

Alois Šeránek
spolupráce v době okupace


partneři

Květena Julie Popelová (Procházková)
sňatek: 8. 6. 1925, Brno (městská rada)sourozenci

ulice

Vranovská
bydliště v době sňatku Prokešova
bydliště v době úmrtí (tehdy Chrlice čp. 292)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Jana Broskvy 3/01Menš


Aktualizováno: 20. 07. 2023