Doc. PhDr. Jaroslav Dřímal

* 9.7.1905 Bezměrov (okres Kroměříž) – † 11.8.1975 Nové Město na Moravě


archivář - historik; od prosince 1929 první archivář zemského hlavního města Brna, po 2. světové válce první ředitel Archivu města Brna; v letech 1929–1939 a 1945–1948 pověřen vedením dnešního Muzea města Brna


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Cesty po zahraničních archivech a národních knihovnách:
- 1929: Paříž, Lyon, Dijon, Grenoble, Mety, Štrasburk
- 1931: Vídeň, Insbruk, Salcburk
- 1933: Řezno, Mnichov, Augšpurk, Stuttgart, Manheim, Mohuč, Heidelberk, Kolín nad Rýnem, Frankfurt, Norimberk
- 1934: Drážďany, Lipsko, Berlín, Vratislav.


bydliště

Brno, Grohova 38


cena města

v roce 1970


vzdělání

1916–1924 české státní gymnázium v Kroměříži (16. 7. 1924 maturita),
1924–1928 FF MU v Brně, obor dějepis-zeměpis,
1929–1934 zahraniční studijní pobyty,
v prosinci 1928 mu byl udělen titul PhDr., v listopadu 1945 se habilitoval (docent)


vyznamenání a pocty

Za vynikající práci


dílo

- J. Dřímal, V. Peša a kol. Dějiny města Brna, díl I–II, Brno 1969, 1973.
- J. Skutil - M. Zemek, Bibliografie prací doc. dr. J. Dřímala, Brno v minulosti a dnes 7, 1965, s. 292–299.


zaměstnání

1928–1929 asistent Historického semináře FF MU v Brně,
1945–1970 zde docent českých dějin,
1. 12. 1929 – 5. 9. 1939 a 1945–1975 Archiv města Brna,
1939 Česká městská knihovna,
1939–1940 Městské muzeum,
1940–1941 Moravský zemský archiv v Brně,
1941–1945 Archiv ministerstva vnitra v Praze,
1946-1975 Archiv města Brna


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 100, hrob č. 64 (hrob v roce 2021 adoptovala Brněnská pobočka ČAS)
osoby

Vladimír Burian
pracoval v Archivu města Brna jako jeho zástupce


ulice

Grohova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

11. 8. 1965
Návštěva francouzských studentů města Brna
předseda MNV
6. 9. 1946
Zahájení XXV. sjezdu Elektrotechnického svazu československého v Brně
přednáška Národnostní vývoj Brna


Jord


Aktualizováno: 11. 07. 2022