prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc.

* 29.10.1891 Přerov – † 14.7.1979 Olomouc


mikrobiolog, epidemiolog, bakteriolog, serolog, první profesor lékařské mikrobiologie v českých zemích, vysokoškolský pedagog na brněnské a olomoucké lékařské fakultě


nej...

české země: první profesor lékařské mikrobiologie v českých zemích


zajímavé okolnosti

jako velitel a prosektor bakteriologické laboratoře posádkové nemocnice v Bratislavě pitval v roce 1919 tělo generála Štefánika


bydliště

Brno, Úvoz 33,
Olomouc (od roku 1922),
Velké Losiny


vzdělání

gymnázium Praha-Smíchov,
LF UK v Praze (22. 9. 1914 promoce),
1921 habilitace pro obor mikrobiologie na LF MU, 1922 mimořádný profesor mikrobiologie, 1936 bezplatný mimořádný profesor


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Univerzity Palackého,
Zlatá medaile Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně,
Čestná medaile J. E. Purkyně za celoživotní zásluhy o rozvoj lékařských věd


dílo

Soupis prací:
- Z. Krejčí, Kabelik's 85th anniversary life and work. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis facultatis medicae. Polythematical collected reports of the Medical faculty of the Palacký university Olomouc. 1977, č. 81, s. 7–14.


zaměstnání

1914–1915 Vojenská nemocnice v Praze-Vinohradech,
1915–1918 prosektor a velitel polní bakteriologické stanice v nemocnici ve Skadaru (Albánie),
1919 bakteriologická laboratoř posádkové nemocnice v Bratislavě,
1919–1947 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - první přednosta mikrobiologického ústavu (dojížděl sem od roku 1922 přednášet z Olomouce),
1922 prosektor zemské nemocnice v Olomouci,
Zemský výzkumný ústav pro hygienu a eugeniku ve Velkých Losinách,
1946–1962 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - katedra hygieny a epidemiologie,
od roku 1962 hygienická stanice v Olomouci


odborné a zájmové organizace

Československý červený kříž,
Moravská přírodovědecká společnost,
Biologická společnost v Olomouci,
Spolek českých lékařů v Olomouci,
Společnost hygieniků České lékařské společnosti (předseda),
Společnost pro dějiny lékařství,
zednářská lóže Laffayette v Olomouci (první velmistr)


poznámky

Dne 14. 3. 1939 opustil Československo a odletěl do Paříže, odtud do Londýna. Do čs. zahraničního vojska odveden 13. 10. 1939 v Londýně jako štábní kapitán zdravotnictva v záloze. Osobní číslo: Z; S-332. Potom odcestoval do Spojených států a Brazílie, do vlasti se vrátil v roce 1946.
osoby

Jan Lukeš
Jan Kabelík byl svědkem při sňatku prof. Lukeše
ulice

Úvoz
bydliště (doloženo v roce 1920)


Menš, Kal


Aktualizováno: 10. 08. 2017