JUDr. Josef Láska

* 4.2.1870 Uherský Brod (okres Uherské Hradiště)


rada Nejvyššího soudu v Brně


bydliště

Uherský Brod čp. 284 (rodný dům),
Brno, Hutterův rybník 3


vzdělání

gymnázium Uherské Hradiště,
1890 – 20. 3. 1896 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


zaměstnání

soudní adjunkt v Uherském Brodě (doloženo v roce 1901),
okresní soudce u c. k. vrchního zemského soudu v Brně (doloženo rokem 1909)
partneři

Marie Lásková (Janáčková)
sňatek: 23. 10. 1901, Uherský Brod
ulice

Hutterův rybník
bydliště (dnes náměstí 28. října)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, Menš


Aktualizováno: 31. 12. 2019