Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm (Johann Wilhelm) Mundy

  Wilhelm (Johann Wilhelm) Mundy


  • * kolem 1751 Monschau (Německo) – † 22.5.1805 Předklášteří u Tišnova (okr. Brno-venkov)


  • významný brněnský podnikatel v textilní soukenické manufakturní výrobě


  • šlechtický titul

   svob. pán (baron)

  • šlechtický predikát

   von Mundy

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouská říše


  • zajímavé okolnosti

   Do Brna přišel jako soukenický tovaryš v roce 1774. Pracoval v textilní manufaktuře Johanna Leopolda Köffillera jako mistr.
   Po roce 1776, kdy získal mistrovské právo v Brně, založil 1780 vlastní podnik na Mlýnské ulici na výrobu jemných suken. V roce 1786 rozšířil výrobu do Předklášteří u Tišnova (do císařem mu pronajatých budov zrušeného kláštera cisterciaček). V 90. letech 18. století část výroby umístil i v Těšíně.
   V podnikání byl velmi úspěšný, zaměstnal i domácí pracovníky při předení vlny v okolí manufaktur a záhy dosáhl toho, že objem výroby jeho podniků (v Zábrdovicích, na Cejlu, v Předklášteří, v Husovicích a v Těšíně) tvořil čtvrtinu veškeré soukenické výroby jemných suken v Brně.
   V roce 1800 zakoupil za 277 000 zlatých panství Tišnov a v roce 1802 za 440 000 zl. panství Veveří s hradem Veveří a statkem v Říčanech. Na hradě Veveří zpočátku občas přebýval.
   Císařem Josefem II. byl povýšen v roce 1789 za zásluhy o rozvoj textilních manufaktur na Moravě do stavu svobodných pánů.
   Jeho první manželkou (sňatek v roce 1775) byla Johanna (?-?), roz. Schulzová, dcera brněnského postiliona Christiana Schultze, ale manželství zůstalo bezdětné.
   Druhou manželkou (sňatek 1789 v Zábrdovicích) byla Josefa (*1769, +18. 1. 1792 Zábrdovice), roz. Forgatschová, dcera Antonína Vilibalda sv. pána Forgatsche, výběrčího nápojové daně, se kterou měl dva syny: Wilhelma Franze (*17. 2. 1790 Zábrdovice, + jako dítě) a Wenzla Jakoba Josefa (*26. 7. 1791 Zábrdovice, + jako dítě). Manželství po smrti obou dětí zůstalo bezdětné.
   Třetí manželkou (sňatek 1793 Zábrdovice) byla Franziska (*kolem roku 1775, + ?), dcera Ladislava Minkovinyiho, dočasně penzionovaného c. k. hejtmana v Holíči (Slovensko), se kterou měl dceru a dva syny. Dcera Wilhelmina Franziska (*3. 4. 1794 Zábrdovice, + 25. 2. 1820 Kunštát, okr. Blansko) se provdala v roce 1813 v Předklášteří u Tišnova za Josefa (*1785, + 11. 11. 1861), svob. pán Honrische z Wolfswarffenu, majitele panství Kunštát. Synové Johann Evangelista Wilhelm (*3. 1. 1804 Zábrdovice, + 9. 3. 1872 Vídeň (Rakousko) a Friedrich Wilhelm Franz (*3. 1. 1804 Zábrdovice, + ?) byli patrně dvojčata.


  • bydliště

   Brno - Zábrdovice,
   Předklášteří u Tišnova


  • vzdělání

   před rokem 1774 vyučen v soukenickém řemesle,
   od roku 1776 majitel mistrovského práva v Brně


  • zaměstnání

   majitel a provozovatel textilních manufaktur v Brně-Zábrdovicích, Předklášteří u Tišnova a v Těšíně, majitel panství Tišnov, Veveří (s hradem Veveří) a statku Říčany


  • pojmenované ulice

   - Mundyho (Ponava)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaromír Candid Franz Mundy
   vnuk Mathias Mundy
   synovec Jakob Friedrich Schöll (Schoell)
   vedoucí barevny


  • děti

   Johann Evangelista Wilhelm Mundy


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 22. 02. 2020