prof. Ing. Dr. h. c. Antonín Smrček, dr. h. c.

* 11.12.1859 Brodek u Prostějova – † 17.2.1951 Brno


profesor vodního stavitelství na brněnské české technice, patřil k velkým propagátorům stavby průplavu přes Moravu a jeho odbočky do Brna


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po povodni v roce 1890 vedl v Praze rekonstrukci poškozeného Karlova mostu. V roce 1906 byl zvolen poslancem za Olomoucko do Moravského zemského sněmu. V letech 1907 a 1912 zvolen poslancem vídeňského sněmu (zde členem Českého klubu a referentem říšské rady ve školských věcech).


bydliště

Brodek u Prostějova

Brno:
- Sturmova 12
- Akademická 31


vzdělání

Česká reálka v Prostějově (1878 maturita),
1878–1884 ČVŠT v Praze (odbor inženýrského stavitelství)


čestný doktorát

VUT v Brně (31. 1. 1948)


vyznamenání a pocty

Rytířský komandérský řád Polonia restituta (obdržel od polského prezidenta v lednu 1931)


dílo

Vedl četné regulační práce na Vltavě a Labi.
Na české technice v Brně vybudoval Laboratoř vodních staveb.
V letech 1919–1938 byl československým delegátem v Mezinárodní dunajské komisi.


zaměstnání

1885–1888 Česká vysoká škola technická v Praze (asistent ústavu vodního stavitelství a stavby tunelů),
1888–1903 zaměstnán u podnikatele A. Lanna v Praze,
1902–1930 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor vodního stavitelství (jmenován 31. 10. 1902), v letech 1913–1914 rektor


odborné a zájmové organizace

člen-korespondent Akademie nauk technických ve Varšavě,
Masarykova akademie práce,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 12, hrob č. 125–127 (bronzovou reliéfní portrétní plaketu na náhrobku vytvořil v roce 1951 Antonín Odehnal)


poznámky

Domovské právo v Brně získal na základě dekretu c. k. ministerstva kultu a vyučování z 10. 11. 1902.
Pohřeb do země se konal na Ústředním hřbitově dne 21. 2. 1951. Pro náhrobek vytvořil Antonín Odehnal bronzovou plaketu s reliéfním portrétem Antonína Smrčka.
Dne 8. 12. 2009 byla v Technickém muzeu v Brně zahájena výstava ke 150. výročí jeho narození.
osoby

Vojtěch Herčík
komtřenec Karel Kostka
spolupracovník Antonín Odehnal
A. Odehnal vytvořil plaketu na náhrobku A. Smrčka Antonín Sklenář
přítel


partneři

Božena Smrčková (Kučinová)
sňatek: 1889
(první manželka)
Božena Smrčková (Vejříková, ovdovělá Kůsová)
sňatek: 8. 1. 1900, Praha - Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici (druhý sňatek obou partnerů)
(druhá manželka)


děti

Jiří Smrček
dítě z druhého manželství Antonín Smrček
dítě z prvního manželství František Smrček
dítě z prvního manželství Božena Rosíková (Smrčková)
dítě z prvního manželství Antonie Smrčková
dítě z druhého manželství
další děti (4)...ulice

Sturmova
bydliště (dnes ulice Jana Uhra) Akademická
bydliště v roce 1946 (dnes Čápkova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

10. 9. 1929
Ustavující valná hromada Středoevropského ústavu ku podpoře hospodářského a kulturního sblížení v Brně
profesor brněnské české techniky


Čoup, Menš, blat


Aktualizováno: 22. 10. 2023