Internetová encyklopedie dějin Brna

Viktor Moritz Peter Bauer

  JUDr. Viktor Moritz Peter Bauer


  • * 2.4.1876 Brno – † 3.8.1939 Kunín (okres Nový Jičín)


  • podnikatel v cukrovarnictví a velkostatkář
   dítě osobnosti: Viktor Arnold Jakob Bauer
   bratr osobností: Moritz Viktor Julius Bauer a Peter Paul Bauer


  • šlechtický titul

   rytíř

  • šlechtický predikát

   von Bauer

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Již za studií vykonal řadu cest do Sýrie, Turecka, Palestiny a Egypta.
   Od 1903 podnikl dvouletou cestu kolem světa, 1908 následovaly cesty do Číny, Japonska a Kanady.
   V roce 1909 se v Bosně zúčastnil výzkumu exportních podmínek pro výrobu rakouského průmyslu, v roce 1910 z pověření ministerstva dopravy navštívil Istanbul a koncem roku 1911 pobýval v Albánii, kde sbíral pro vídeňskou vládu informace o připravenosti Itálie na válku.
   V letech 1926–1928 podnikl několik cest do USA a na Kubu (v květnu 1928 se zúčastnil panamerického kongresu v Havaně). Do roku 1933 navštívil ještě řadu evropských zemí.
   Svých cestovních zkušeností využil i jako publicista. V roce 1936 publikoval rozsáhlou studii s názvem „Střední Evropa. Živý organismus.“
   Zajímal se také o letectví, roku 1911 složil ve Vídeňském Novém Městě pilotní zkoušky a patřil mezi první majitele pilotního diplomu v monarchii.
   V roce 1910 již získal osvědčení k řízení automobilu.
   Pozemky v Pisárkách, jež vlastnil, postoupil ve 20. letech 20. století městu Brnu k vybudování Výstaviště (tzv. Bauerova rampa).


  • bydliště

   Brno, Hlinky 39/41,
   Vídeň (od roku 1928)


  • vzdělání

   německé gymnázium v Brně,
   právnická studia v Lipsku, v Ženevě a ve Vídni, kde v roce 1901 získal doktorát

  • jiné pocty

   uveden mezi mecenáši, kteří vykoupili od kláštera alžbětinek barokní lékárnu a věnovali ji městu Brnu (darovací listina v lékárně)


  • dílo

   Zentraleuropa. Ein lebendiger Organismus. Brünn-Leipzig 1936.


  • zaměstnání

   majitel cukrovarnických podniků,
   od roku 1904 byl veřejným společníkem firmy Altrbrünner Zuckerfabrik des M. Bauer na Starém Brně,
   v roce 1906 cukrovar vyhořel a nebyl již obnoven, proto se Viktor Moritz Peter věnoval provozu Hrušovanské cukerní rafinerii,
   po úmrtí otce (1911) se stali veřejnými společníky firmy Dr. Moritz rytíř Chlumecký-Bauer a Peter Paul rytíř Bauer,
   od roku 1912 se stal spolu s bratry veřejným společníkem firmy Drnowitzer Zuckerfabrik Offermann et Comp. ve Vyškově,
   jako nejstarší syn po otcově smrti převzal spolu s bratry rodinný majetek a stanul v čele společnosti, která řídila provoz statků Spálov a Kunín,
   hlavním podnikatelským oborem zůstalo nadále cukrovarnictví,
   stal se veřejným společníkem firmy Robert et Comp., provozující cukrovar v Židlochovicích (okr. Brno-venkov), měl podíl v Offermanově rafinerii cukru ve Vyškově,
   v roce 1922 požádal s nejmladším bratrem Peterem Paulem, společníkem, o výmaz firmy Altbrünner Zuckerfabrik z obchodního rejstříku

  • politická orientace

   německý liberál

  • odborné a zájmové organizace

   poslanec říšského sněmu,
   v roce 1906 se stal ve Vídni členem c. k. zeměpisné společnosti
   člen správní rady A. s. cukrovaru ve Šlapanicích (okr. Brno-venkov),
   předseda správní rady Zbýšovského kamenouhelného těžířstva, spol. s. r. o v Rosicích (okr. Brno-venkov)


  • pojmenováno

   Bauerova rampa (údolní niva u Svratky v Pisárkách, kde měl svůj cukrovarnický podnik včetně polností)


  • poznámky

   Domovské právo od narození.
   V letech 1896 až 1902 sloužil jako poručík u dragounského pluku č. 6, 1908 byl v záloze povýšen na nadporučíka.
   Dokonale ovládal němčinu, češtinu, angličtinu a francouzštinu.
   Rozpad Rakousko-uherské monarchie znamenal pro Viktora Bauera velké finanční a hospodářské ztráty, ale především ztrátu domova - jak to expresívně publicisticky vyjádřil (Co jsem prožil u nás od převratu, l.c.., 1929, s. 4, 7): „Jsem Moravan, narozený v Brně, moji předkové žili po řadu generací na Moravě a v Čechách a proto se mohu označovati za pravého syna této země....“ dále ...„ačkoli jsem se vždy cítil býti německým Moravanem, bez ostrého zdůrazňování stanoviska národního....“


  • pojmenované ulice

   Bauerova (Pisárky)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Margaretha Bauerová (Druschba)
   sňatek: 18. 12. 1912 v Londýně


  • děti

   Heinz Günter Bauer
   nevlastní syn Viktor Helmut Bauer
   Margaretha Ruth Riedlová (Bauerová)
   Eva Marie Ender (Bauerová)


  • rodiče

   Marie Anna/Marietta Johanna Bauer (Chlumecká)
   Viktor Arnold Jakob Bauer


  • sourozenci

   Moritz Viktor Julius Bauer
   Peter Viktor Hugo/Peter Paul Bauer


  • ulice

   Hlinky
   bydliště


  • události

   14. 10. 1899
   Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně
   člen přípravného výboru


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Fl, Jord


Aktualizováno: 24. 07. 2020