JUDr. Viktor Moritz Peter Bauer

* 2.4.1876 Brno – † 3.8.1939 Kunín (okres Nový Jičín)


podnikatel v cukrovarnictví a velkostatkář
dítě osobnosti: Viktor Arnold Jakob Bauer
bratr osobností: Moritz Viktor Julius Bauer a Peter Paul Bauer


šlechtický titul

rytíř


šlechtický predikát

von Bauer


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Již za studií vykonal řadu cest do Sýrie, Turecka, Palestiny a Egypta.
Od 1903 podnikl dvouletou cestu kolem světa, 1908 následovaly cesty do Číny, Japonska a Kanady.
V roce 1909 se v Bosně zúčastnil výzkumu exportních podmínek pro výrobu rakouského průmyslu, v roce 1910 z pověření ministerstva dopravy navštívil Istanbul a koncem roku 1911 pobýval v Albánii, kde sbíral pro vídeňskou vládu informace o připravenosti Itálie na válku.
V letech 1926–1928 podnikl několik cest do USA a na Kubu (v květnu 1928 se zúčastnil panamerického kongresu v Havaně). Do roku 1933 navštívil ještě řadu evropských zemí.
Svých cestovních zkušeností využil i jako publicista. V roce 1936 publikoval rozsáhlou studii s názvem „Střední Evropa. Živý organismus.“
Zajímal se také o letectví, roku 1911 složil ve Vídeňském Novém Městě pilotní zkoušky a patřil mezi první majitele pilotního diplomu v monarchii.
V roce 1910 již získal osvědčení k řízení automobilu.
Pozemky v Pisárkách, jež vlastnil, postoupil ve 20. letech 20. století městu Brnu k vybudování Výstaviště (tzv. Bauerova rampa).


bydliště

Brno, Hlinky 39/41,
Vídeň (od roku 1928)


vzdělání

německé gymnázium v Brně,
právnická studia v Lipsku, v Ženevě a ve Vídni, kde v roce 1901 získal doktorát


jiné pocty

uveden mezi mecenáši, kteří vykoupili od kláštera alžbětinek barokní lékárnu a věnovali ji městu Brnu (darovací listina v lékárně)


dílo

Zentraleuropa. Ein lebendiger Organismus. Brünn-Leipzig 1936.


zaměstnání

majitel cukrovarnických podniků,
od roku 1904 byl veřejným společníkem firmy Altrbrünner Zuckerfabrik des M. Bauer na Starém Brně,
v roce 1906 cukrovar vyhořel a nebyl již obnoven, proto se Viktor Moritz Peter věnoval provozu Hrušovanské cukerní rafinerii,
po úmrtí otce (1911) se stali veřejnými společníky firmy Dr. Moritz rytíř Chlumecký-Bauer a Peter Paul rytíř Bauer,
od roku 1912 se stal spolu s bratry veřejným společníkem firmy Drnowitzer Zuckerfabrik Offermann et Comp. ve Vyškově,
jako nejstarší syn po otcově smrti převzal spolu s bratry rodinný majetek a stanul v čele společnosti, která řídila provoz statků Spálov a Kunín,
hlavním podnikatelským oborem zůstalo nadále cukrovarnictví,
stal se veřejným společníkem firmy Robert et Comp., provozující cukrovar v Židlochovicích (okr. Brno-venkov), měl podíl v Offermanově rafinerii cukru ve Vyškově,
v roce 1922 požádal s nejmladším bratrem Peterem Paulem, společníkem, o výmaz firmy Altbrünner Zuckerfabrik z obchodního rejstříku


politická orientace

německý liberál


odborné a zájmové organizace

poslanec říšského sněmu,
v roce 1906 se stal ve Vídni členem c. k. zeměpisné společnosti
člen správní rady A. s. cukrovaru ve Šlapanicích (okr. Brno-venkov),
předseda správní rady Zbýšovského kamenouhelného těžířstva, spol. s. r. o v Rosicích (okr. Brno-venkov)


pojmenováno

Bauerova rampa (údolní niva u Svratky v Pisárkách, kde měl svůj cukrovarnický podnik včetně polností)


poznámky

Domovské právo od narození.
V letech 1896 až 1902 sloužil jako poručík u dragounského pluku č. 6, 1908 byl v záloze povýšen na nadporučíka.
Dokonale ovládal němčinu, češtinu, angličtinu a francouzštinu.
Rozpad Rakousko-uherské monarchie znamenal pro Viktora Bauera velké finanční a hospodářské ztráty, ale především ztrátu domova - jak to expresívně publicisticky vyjádřil (Co jsem prožil u nás od převratu, l.c.., 1929, s. 4, 7): „Jsem Moravan, narozený v Brně, moji předkové žili po řadu generací na Moravě a v Čechách a proto se mohu označovati za pravého syna této země....“ dále ...„ačkoli jsem se vždy cítil býti německým Moravanem, bez ostrého zdůrazňování stanoviska národního....“pojmenované ulice

Bauerova (Pisárky)partneři

Margaretha Bauerová (Druschba)
sňatek: 18. 12. 1912 v Londýně

ulice

Hlinky
bydliště


stavby

Bauerův zámeček
Výstaviště 1/405


události

14. 10. 1899
Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně
člen přípravného výboru


související odkazy

Fl, Jord


Aktualizováno: 24. 07. 2020