Antonín Haberler

* 7.1.1796 Brno – † 3.11.1873 Brno


první svobodně zvolený starosta nově vzniklé brněnské obce - ve funkci od 11. 5. 1851 do 30. 6. 1855 (císař potvrdil jeho zvolení 19. 6. 1851)


šlechtický titul

rytíř


šlechtický predikát

von


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


nej...

Brno: první svobodně zvolený starosta nově vzniklé brněnské obce


zajímavé okolnosti

Jako starosta se zasloužil o zavedení kanalizace do dnešní Václavské ulice, vybudování mostu přes Svratku v Pisárkách, zřízení nového hřbitova v Zábrdovicích aj.
Velkou péči věnoval humanitárním ústavům.


bydliště

Brno, Jesuitengasse 21


čestný občan

30. 6. 1855


vzdělání

gymnázium a filozofie v Brně,
1813–1816 studium práv


vyznamenání a pocty

rytíř řádu Železné koruny 3. třídy (22. 4. 1854),
rytíř (diplom z 27. 11. 1854)


zaměstnání

27. 9. 1816 vstup do služeb moravsko-slezských stavů,
8. 3. 1829 moravsko-slezský zemský rada,
23. 2. 1836 apelační rada,
13. 1. 1850 rada vrchního zemského soudu,
11. 2. 1854 první rada nově organizovaného moravsko-slezského vrchního zemského soudu


odborné a zájmové organizace

Verein zur Unterstützung der Waisen und Witwen bei Todesfällen der Beamten (kurátor),
Rettunganstalt für verwahrloste Kinder,
podporující člen Dětské nemocnice sv. Cyrila a Metoděje


poznámky

Syn Med. Dr. Josepha Haberlera (1752–1834).
V letech 1877–1918 byla po něm pojmenována část dnešní ulice Smetanovy od Veveří po Kounicovu.pojmenované ulice


partneři

Marie Haberlerová (Scherzová)
sňatek: 13. 10. 1825, Brnorodiče

ulice

Jesuitengasse - Jesuitská
bydliště doložené v roce 1870, dnes Jezuitská


stavby

Pisárecký most
Hlinky, Pisárecká
starosta města Brna, který se zasloužil o vybudování mostu


události

18. 9. 2012
Výstava Brněnští starostové 1850-1918
starosta od 11. 5. 1851 do 30. 6. 1855


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 09. 06. 2022