Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Franz Schmal st.

  Adolf Franz Schmal st.


  • * 20.3.1852 Židenice (nyní část Brna) – † 17.12.1931 Brno


  • podnikatel ve vlnařství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1884 Adolf Franz Schmal postavil novou továrnu v ulici Cejl č. 64, která byla vybavena moderními stroji. Provoz postupně úspěšně rozšiřoval a počátkem 90. let 19. století firma Ad. Schmal zaměstnávala přes 100 dělníků. Zaměřovala se na výrobu jemných pánských a dámských šatovek, jemného vojenského zboží a klotů z nejlepší příze. Měla v provozu 80 mechanických stavů s dalším zařízením a později zaměstnávala již 200 osob. Zboží exportovala do Německa, Francie, Itálie, Španělska, Ruska a na americký kontinent.


  • zaměstnání

   roku 1877 požádal jako majitel obchodní agencie (jednatelství) s vlněným zbožím a vlnou v Brně na Cejlu zdejší Zemský soud o zápis firmy Adolf Schmal jun. do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
   již o dva roky později (1879) požádal o výmaz této firmy

   roku 1880 založil firmu na výrobu vlněného zboží – zpočátku v pronajatých prostorách na Cejlu č. 74, kde pracovalo 30 dělníků,
   1881 požádal o její zápis do obchodního rejstříku Zemského soudu pro jednotlivce,
   poté firma sídlila ve vlastních prostorách na Cejlu č. 74 až 80

   po vstupu Gottfrieda Friedricha Richtera do firmy, byla tato 1882 přeměněna na veřejnou obchodní společnost pod názvem Ad. Schmal et Richter (sídlo firmy bylo přeneseno na Rumiště č. 5),
   o rok později však majitelé požádali o výmaz formy, zároveň Adolf Franz Schmal požádal opětovně o zápis firmy Ad. Schmal do obchodního rejstříku pro jednotlivce

   roku 1911 založil se svým jediným synem Adolfem Franzem jako společníkem veřejnou obchodní společnost, která byla zapsána do rejstříku pro společnosti pod názvem Adolf Schmal (zápis firmy pro jednotlivce byl vymazán),
   prokura firmy byla během 1. světové války udělena ženě Heleně Schmal, manželce Adolfa Franze Schmal st., neboť Adolf Franz ml. se v té době nacházel v ruském zajetí,
   po úmrtí Adolfa Franze Schmala ml. se firma přeměnila v podnik jednotlivce a jediného majitele,
   Helena Schmal se po úmrtí svého muže stala od roku 1932 jedinou majitelkou firmy Adolf Schmal, současně byla prokura firmy udělena vnukovi Theodoru Dillovi, obchodníkovi v Brně, který se v době nacistické okupace stal novým majitelem na základě odstupní smlouvy z roku 1941, kdy narukoval do wehrmachtu

   po osvobození Československa 1945 byla do firmy jako německého majetku zavedena národní správa (17. května 1946), správcem byl ustanoven Oldřich Hložánek z Brna, desinatér firmy A. Schmal,
   výměrem Zemského národního výboru v Brně z 1. října 1946 byla firma konfiskována,
   20. dubna 1948 byly jmenovány národním správcem firmy Čs. textilní závody, n. p. Praha, což bylo po protestu změněno ve prospěch Moravskoslezských vlnařských závodů, n. p. Brno, výměrem z 12. května 1948,
   v květnu 1948 byla část výroby firmy přemístěna do výrobních prostor firmy Schiketanz, neboť prostory firmy A. Schmal byly zabrány pro umístění Textilního ústavu československého,
   vyhláškou ministerstva průmyslu z 29. července 1948 byla firma znárodněna a její majetková podstata začleněna do Moravskoslezských vlnařských závodů, n. p. Brno, později Mosilany, vlnařských závodů, n. p., Brno

  • odborné a zájmové organizace

   dlouholetý člen výboru a roku 1915 prezident Woll-Industriellen-Verein Mährens v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 19, hrob č. 191–195


  • prameny, literatura


  • osoby

   Gottfried Friedrich August Richter
   veřejný společník firmy


  • partneři

   Helena Schmalová (Strzygowska)
   sňatek: 1883 v Bělé (Polsko)


  • děti

   Alice Leopoldine Klara Dillová (Schmalová)
   Adolf Franz Schmal ml.
   Helena Marie Schmalová


  • rodiče

   Adolf Florian Schmal
   Klara Marie Franziska Schmalová (Holubová)


  • sourozenci

   Franz Adolf Schmal
   Josefina Klara Reibhornová (Schmalová)
   Marie Theresie Schmalová
   Anna Klara Kafková (Schmalová)
   Bertha Schmalová

   další sourozenci (5)...


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jord, mát


Aktualizováno: 07. 06. 2020