Karl Anton Löw

* 28.5.1849 Zábrdovice (nyní část Brna) – † 19.4.1930 Helenín (nyní část Jihlavy)


průmyslník ve vlnařství; přední představitel rakouského průmyslu


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Karl Löw byl uznávaným odborníkem ve vlnařském průmyslu. Roku 1880 byl vyslán jako vládní expert do Anglie, aby posoudil možnosti rakouského vlnařského průmyslu. O dva roky později (1882) odcestoval jako delegát ministerstva obchodu do Moskvy na tamní výstavu.
Na podnět ministerstva obchodu zřídil roku 1883 faktorství pro nouzi trpící ruční tkalce na okrese Dačice a za finančních obětí se snažil výrobu zde udržet. Taktéž vypracoval k roku 1886 expertizu o zavedení průmyslu do okupovaných zemí na Balkáně (Bosny a Hercegoviny). Zabýval se exportem vlněných výrobků právě na Balkán, zejména vojenské výstroje pro tamní armády (Srbska, Bulharska a Řecka).
Jako majitel prosperující rodinné firmy se angažoval v humanitárních organizacích ve prospěch svých zaměstnanců.
Roku 1888 se podílel na organizování císařské jubilejní výstavy v Brně.


vyznamenání a pocty

vyznamenán Řádem železné koruny a Řádem Františka Josefa


odborné a zájmové organizace

od roku 1881 působil v Obchodní živnostenské komoře v Brně v řadě funkcí,
mimo jiné též v kuratoriu c.k. odborné tkalcovské školy v Brně,
byl činný v řadě výstavních a celních komisí,
k roku 1899 předseda Penzijní pokladny Spolku továrních úředníků v Brně,
člen výboru Woll-Industriellen Verein Mährens v Brně


hrob

pohřben v Jihlavě
osoby

partneři

Franziska Anna Löwová (Schmalová)
sňatek: 1873 v Jihlavě
(první manželka)
Alma Löw (Bürger)
sňatek: 1911 ve Vídni
(druhá manželka)

události

17. 6. 1885
Velká stávka brněnských texilních dělníků
také v jeho továrně probíhala stávka


Jord, mát


Aktualizováno: 28. 07. 2022