Internetová encyklopedie dějin Brna

Theodore Dill

  Theodore Dill


  • * 13.7.1909 Hamburk (Německo)


  • podnikatel ve vlnařství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Německo, ČSR


  • zaměstnání

   obchodník v Brně,
   po úmrtí svého dědy Adolfa Franze Schmala st. se stal od roku 1932 prokuristou firmy Adolf Schmal, jehož jedinou majitelkou byla Helena Schmal (jeho babička)

   po osvobození Československa 1945 byla do firmy jako německého majetku zavedena národní správa (17. května 1946), správcem byl ustanoven Oldřich Hložánek z Brna, desinatér firmy A. Schmal,
   výměrem Zemského národního výboru v Brně z 1. října 1946 byla firma konfiskována,
   20. dubna 1948 byly jmenovány národním správcem firmy Čs. textilní závody, n. p. Praha, což bylo po protestu změněno ve prospěch Moravskoslezských vlnařských závodů, n. p. Brno, výměrem z 12. května 1948,
   v květnu 1948 byla část výroby firmy přemístěna do výrobních prostor firmy Schiketanz, neboť prostory firmy A. Schmal byly zabrány pro umístění Textilního ústavu československého,
   vyhláškou ministerstva průmyslu z 29. července 1948 byla firma znárodněna a její majetková podstata začleněna do Moravskoslezských vlnařských závodů, n. p. Brno, později Mosilany, vlnařských závodů, n. p., Brno


  • poznámky

   roku 1941 narukoval do armády wehrmachtu


  • prameny, literatura


  • osoby

   Helena Schmalová
   majitelka firmy Adolf Schmal


  • rodiče

   Richard Dill
   Alice Leopoldine Klara Dillová (Schmalová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 04. 04. 2014