Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Sedlák

  doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc.


  • * 16.4.1924 Brno – † 12.12.2013 Brno


  • filozof a etik; knihovník; prozaik; pedagog


  • pseudonym

   Antonín Kačer

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Své vězeňské zážitky vtělil do deníku Za katrem, původně jen rukopisného. Ten vyšel zásluhou a péčí humoristy Miroslava Skály v polovině osmdesátých let samizdatově pod názvem Za mřížemi (Zápisky politického vězně) a roce 1990 vycházel na pokračování v Brněnském večerníku jako Zápisky politického vězně. V roce 2011 vydala Nadace Universitas a Akademické nakladatelství CERM Mříže a smích.


  • bydliště

   Brno, Jana Uhra 6 (1948)


  • vzdělání

   reálné gymnázium ve Zlíně (1943 maturita),
   1945–1948 FF MU v Brně - obory filozofie a čeština (1950 titul PhDr., 1992 titul doc.),
   Filosofický ústav ČSAV v Praze (1963 obhajoba titulu CSc.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   gumárny a strojírny firmy Baťa ve Zlíně (totálně nasazen v roce 1943),
   reálné gymnázium v Brně (výuka ve školním roce 1948/1949),
   VUT v Brně a MU v Brně (externí pedagog společenské nauky),
   VTA v Brně (od roku 1951 vyučoval mezinárodní vztahy a později filozofii),
   v letech 1968–1969 se angažoval v hnutí za demokratizaci a humanizaci socialismu, za což byl v září 1969 vyloučen ze strany a armády,
   Státní pedagogická knihovna v Brně (v letech 1969–1986, s přetržkou v roce 1972, kdy byl za svoji politickou činnost vězněn 6 měsíců na Borech),
   po roce 1989 rehabilitován a opět se věnoval pedagogické činnosti

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost Jiřího Mahena


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Inocenc Arnošt Bláha
   profesor na FF MU v Brně Jiří Mahen
   zabýval se Mahenovým dílem Miroslav Skála
   přítel a vydavatel


  • partneři

   Ludmila Sedláková


  • ulice

   Jana Uhra
   bydliště doložené v roce 1948


  • autor

   hub


Aktualizováno: 05. 02. 2020