doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc.

* 16.4.1924 Brno – † 12.12.2013 Brno


filozof a etik; knihovník; prozaik; pedagog


pseudonym

Antonín Kačer


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Své vězeňské zážitky vtělil do deníku Za katrem, původně jen rukopisného. Ten vyšel zásluhou a péčí humoristy Miroslava Skály v polovině osmdesátých let samizdatově pod názvem Za mřížemi (Zápisky politického vězně) a roce 1990 vycházel na pokračování v Brněnském večerníku jako Zápisky politického vězně. V roce 2011 vydala Nadace Universitas a Akademické nakladatelství CERM Mříže a smích.


bydliště

Brno, Jana Uhra 6 (1948)


vzdělání

reálné gymnázium ve Zlíně (1943 maturita),
1945–1948 FF MU v Brně - obory filozofie a čeština (1950 titul PhDr., 1992 titul doc.),
Filosofický ústav ČSAV v Praze (1963 obhajoba titulu CSc.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

gumárny a strojírny firmy Baťa ve Zlíně (totálně nasazen v roce 1943),
reálné gymnázium v Brně (výuka ve školním roce 1948/1949),
VUT v Brně a MU v Brně (externí pedagog společenské nauky),
VTA v Brně (od roku 1951 vyučoval mezinárodní vztahy a později filozofii),
v letech 1968–1969 se angažoval v hnutí za demokratizaci a humanizaci socialismu, za což byl v září 1969 vyloučen ze strany a armády,
Státní pedagogická knihovna v Brně (v letech 1969–1986, s přetržkou v roce 1972, kdy byl za svoji politickou činnost vězněn 6 měsíců na Borech),
po roce 1989 rehabilitován a opět se věnoval pedagogické činnosti


odborné a zájmové organizace

Společnost Jiřího Mahenaosoby

Inocenc Arnošt Bláha
profesor na FF MU v Brně Jiří Mahen
zabýval se Mahenovým dílem Miroslav Skála
přítel a vydavatelulice

Jana Uhra
bydliště doložené v roce 1948


hub


Aktualizováno: 05. 02. 2020