Josef Lieberzeit

* 9.2.1902 Předklášteří (okres Brno-venkov) – † 27.11.1944 Buchenwald


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; akce 1. 9. 1939


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

odešel dobrovolně ze života z obavy, aby při výslechu neprozradil spoluvězně


bydliště

Předklášteří,
Brno-Husovice, Svatopluka Čecha (dnes Nováčkova) 32


vzdělání

kurs Ústřední politické školy komunistické mládeže (1925),
studia v Moskvě (1930)


vyznamenání a pocty

československý vojenský řád Za svobodu I. stupně (in memoriam),
medaile Za statečnost 1939–1945 (in memoriam)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce na budově školy v Předklášteří a na tamním pomníku obětí první a druhé světové války


zaměstnání

mezi lety 1931–1934 redaktor Rovnosti


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

Výbor na pomoc demokratickému Španělsku


poznámky

Za okupace se zapojil do odboje v ilegální KSČ. Pro svou veřejnou činnost v době první republiky byl zatčen v akci Albrecht der Erste v den vypuknutí druhé světové války, vězněn v Brně na Špilberku, poté v koncentračních táborech Dachau (od 10. 9. 1939, vězeňské číslo 35 062), 26. 9.. 1939 převezen do Buchenwaldu.

V Buchenwaldu byl jedním z prvních, kdo navázal spojení s německými komunisty, a tak dal nepřímo podnět k vytvoření podzemní táborové bojové organizace.
V táboře byla uspořádána ilegální tryzna na paměť popraveného předsedy Komunistické strany Německa, Ernsta Thälmanna. Josef Lieberzeit zde měl mít projev za českou organizaci. Konání tryzny bylo prozrazeno a účastníci vyslýcháni a mučeni. Lieberzeit byl též předvolán. Nebyl si jist, zda by v horečkách obstál při mučení a proto zvolil dobrovolný odchod ze života.pojmenované ulice

Lieberzeitova (Husovice)osoby

Max Galandauer
přítel a spoluvězeň František Priester
přítel


partneři

Milada Lieberzeitová (Smejkalová)
sňatek: 13. 9. 1930, Brno (městská rada)
ulice

Svatopluka Čecha
bydliště doložené v roce 1930 (dnes Nováčkova)


osoba na objektech

J. Lieberzeit
pamětní deska: Lieberzeitova 2-4/01 oběti světových válek
pamětní deska: Rotalova-Elgartova 0/01


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně


Menš, Jord


Aktualizováno: 26. 02. 2024