Internetová encyklopedie dějin města Brna

Antonín Sucharda

  Prof. PhDr. Antonín Sucharda


  • * 3.10.1854 Mříčná (okr. Semily) – † 20.2.1907 Praha


  • profesor matematiky na brněnské české technice, v letech 1903–1904 rektor


  • vzdělání

   1869–1872 vyšší reálka v Kutné Hoře,
   1872–1875 Česká vysoká škola technická v Praze (oddělení vodního a silničního stavitelství),
   Univerzita Karlova v Praze (v letech 1874–1875 mimořádný posluchač, 1891–1894 řádný posluchač filozofické fakulty, 1893 titul PhDr.),
   1898–1899 Sorbonna v Paříži,
   1899 Univerzita ve Strassburgu


  • zaměstnání

   1875–1880 Česká vysoká škola technická v Praze (asistent deskriptivní geometrie),
   1880–1888 Kombinovaná státní střední škola v Táboře (učitel, profesor),
   1890–1891 C. k. reálné gymnázium v Praze (profesor),
   1891–1900 C. k. státní reálka v Praze (profesor),
   FF UK v Praze (docent - habilitace v roce 1898),
   1900–1906 Česká vysoká škola technická v Brně - profesor matematiky (1900 mimořádný profesor, od roku 1902 řádný profesor), v letech 1903–1904 rektor, v letech 1901–1902 děkan odboru strojního inženýrství

  • odborné a zájmové organizace

   mimořádný člen České společnosti pro vědy (1900),
   člen-korespondent České akademie věd císaře Františka Josefa v Praze (1894)


  • obrazy

   img2508.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika narozených, Mříčná 1853–1869"
   "Významní matematici na VUT v dobách minulých"
   "Antonín Sucharda"
   "A. Sucharda"
   "A. Sucharda"
   "Profesor Sucharda mrtev"
   "Osobní spisy zaměstnanců"
   "Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně"


  • partneři

   Kateřina Suchardová (Müllerová)
   sňatek: 27. 8. 1892, Kutná Hora
   (druhá manželka)


  • děti

   Bohumil Sucharda


  • rodiče

   Antonín Sucharda
   Anna Suchardová (Slavíková)


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 06. 08. 2018

Antonín Sucharda. Archiv VUT, sbírka fotografií.