Prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.

* 30.8.1931 Brno – † 6.12.2012 Brno


vysokoškolský pedagog, vědec v oblasti informatiky a výzkumu kybernetiky


bydliště

Brno


vzdělání

Vysoká škola technická v Bratislavě (1954)


jiné pocty

Zlatá medaile Brussels Eureka (1997)


dílo

zobrazit


zaměstnání

teplárna v Brně,
VUT v Brně,
UTB ve Zlíně


odborné a zájmové organizace

člen mezinárodního komitétu DAAAM Internacional Viena a prezidentem národní sekce této organizace


hrob

hřbitov Brno-Komín, Absolonova, skup. 3, hrob č. 80


poznámky

Byl držitelem dvou patentů a zabýval se řešením celkem 28 výzkumných projektů. Působil jako koordinátor tří projektů 5. rámcového programu EU. Za své dílo obdržel několik ocenění, z nichž nejvýznamnější mu bylo uděleno v roce 1997 na 46. světové výstavě inovačního výzkumu a nových technologií v Bruselu, za vynález (patent č. 279253 - CZ) týkající se „Kvalitativně-kvantitativního dálkového řízení tepelného výkonu horkovodu při dodávkách tepla“.
Na výstavě v bruselské hale Les Pyramides bylo při této příležitosti zveřejněno více než 1100 vynálezů ze 40 států světa a prof. Jaroslav Balátě zde obdržel za svůj patent „Zlatou medaili Brussels Eureka".
(Informace pro naši encyklopedii doplnil Ing. Miloš Balátě, děkujeme.)


prameny, literatura


děti

Mojmír Balátě
Lenka Satková (Baláťová)


sourozenci

stavby

Komínský hřbitov
Absolonova
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 27. 12. 2018