Internetová encyklopedie dějin Brna

Bořivoj Srba

  Prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.


  • * 19.11.1931 Bílovice nad Svitavou – † 3.5.2014 Brno


  • teatrolog; divadelní historik, teoretik a kritik; dramaturg a pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1968 společně se svými žáky režie na JAMU Peterem Scherhauferem, Evou Tálskou a Zdeňkem Pospíšilem založil Divadlo Husa na provázku, zformuloval jeho programová východiska i principy nepravidelné dramaturgie, které jsou až do současnosti určujícími materiály směřování tohoto velmi významného studiového divadla, které si v následujících desetiletích získalo evropský věhlas a uznání.
   Bořivoj Srba byl také prvním uměleckým vedoucím tohoto souboru, ale v době postupující normalizace předal vedení mladším kolegům a sám ustoupil do pozadí.


  • cena města

   1996


  • vzdělání

   1945–1951 reálné gymnázium v Brně,
   1951–1955 JAMU v Brně - katedra dramaturgie a divadelní vědy (1967 titul PhDr., 1990 titul CSc., 1991 jmenován profesorem, 1992 titul DrSc.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Krajské divadlo v Brně (později nazvané Divadlo bratří Mrštíků, dnes Městské divadlo Brno) (1955–1959 dramaturg),
   Státní divadlo v Brně (1959–1967 hlavní dramaturg činohry),
   JAMU v Brně (1958–1971 výuka),
   zakladatel Divadla Husa na provázku (1958–1972 umělecký vedoucí a dramaturg),
   FF UJEP v Brně (1961–1971 výuka),
   Kabinet pro studium českého divadla ÚČL v Praze (od roku 1963; v letech 1965–1978 pracoval administrativně v brněnské pobočce, za občanské postoje v letech 1968–1969 propuštěn, znovu přijat do pražského Kabinetu),
   FF MU v Brně (od roku 1990 docent pro teorii a dějiny divadla a literatury, do roku 2000 vedl zdejší Ústav divadelní a filmové vědy),
   JAMU v Brně (docent pro dramaturgii a autorskou tvorbu na Divadelní fakultě, vedoucí ateliéru dramaturgie Studio D)


  • poznámky

   Nepřátelství si od představitelů totalitního režimu vysloužil B. Srba zejména kvůli svým neuhýbavě etickým občanským i lidským postojům. V době, kdy nesměl oficiálně učit, založil ve svém bytě "podzemní" divadelní seminář, kde předával zájemcům své bohaté teatrologické znalosti.
   Kromě seminářů u sebe doma přednášel od roku 1986 i v Divadelní škole Centra experimentálního divadla, kterou navštěvovali ti studenti, jež režim nepřijal na oficiální divadelní školy.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Emil František Burian
   psal o jeho tvorbě Jiří Frejka
   psal o jeho tvorbě Ludvík Kundera
   psal o jeho tvorbě Peter Scherhaufer
   student a spoluzakladatel Divadla na provázku


  • partneři

   Jarmila Srbová


  • děti

   Marek Srba
   Jan Srba
   Zbyněk Srba


  • události

   1. 10. 1999
   Konference "1998: Václav Havel – dramatik" na Masarykově univerzitě
   vedoucí Ústavu divadelní vědy FF MU


  • související odkazy

   Inscenace v dramaturgii Bořivoje Srby z archivu Národního divadla Brno
   Seznam děl Bořivoje Srby v katalogu Národní knihovny ČR


  • autor

   hub


Aktualizováno: 26. 12. 2018