prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.

* 19.11.1931 Bílovice nad Svitavou – † 3.5.2014 Brno


teatrolog; divadelní historik, teoretik a kritik; dramaturg a pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

V roce 1968 společně se svými žáky režie na JAMU Peterem Scherhauferem, Evou Tálskou a Zdeňkem Pospíšilem založil Divadlo Husa na provázku, zformuloval jeho programová východiska i principy nepravidelné dramaturgie, které jsou až do současnosti určujícími materiály směřování tohoto velmi významného studiového divadla, které si v následujících desetiletích získalo evropský věhlas a uznání.
Bořivoj Srba byl také prvním uměleckým vedoucím tohoto souboru, ale v době postupující normalizace předal vedení mladším kolegům a sám ustoupil do pozadí.


cena města

Brna (1996)


vzdělání

1945–1951 reálné gymnázium v Brně,
1951–1955 JAMU v Brně - katedra dramaturgie a divadelní vědy (1967 titul PhDr., 1990 titul CSc., 1991 jmenován profesorem, 1992 titul DrSc.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Krajské divadlo v Brně (později nazvané Divadlo bratří Mrštíků, dnes Městské divadlo Brno) (1955–1959 dramaturg),
Státní divadlo v Brně (1959–1967 hlavní dramaturg činohry),
JAMU v Brně (1958–1971 výuka),
zakladatel Divadla Husa na provázku (1958–1972 umělecký vedoucí a dramaturg),
FF UJEP v Brně (1961–1971 výuka),
Kabinet pro studium českého divadla ÚČL v Praze (od roku 1963; v letech 1965–1978 pracoval administrativně v brněnské pobočce, za občanské postoje v letech 1968–1969 propuštěn, znovu přijat do pražského Kabinetu),
FF MU v Brně (od roku 1990 docent pro teorii a dějiny divadla a literatury, do roku 2000 vedl zdejší Ústav divadelní a filmové vědy),
JAMU v Brně (docent pro dramaturgii a autorskou tvorbu na Divadelní fakultě, vedoucí ateliéru dramaturgie Studio D)


poznámky

Nepřátelství si od představitelů totalitního režimu vysloužil B. Srba zejména kvůli svým neuhýbavě etickým občanským i lidským postojům. V době, kdy nesměl oficiálně učit, založil ve svém bytě "podzemní" divadelní seminář, kde předával zájemcům své bohaté teatrologické znalosti.
Kromě seminářů u sebe doma přednášel od roku 1986 i v Divadelní škole Centra experimentálního divadla, kterou navštěvovali ti studenti, jež režim nepřijal na oficiální divadelní školy.

Margita Havlíčková je autorkou knihy Divadlo, můj osud - Setkávání s Bořivojem Srbou. Jednalo se o deset rozhovorů s Bořivojem Srbou, které odvysílal v roce 2000 ČRo Brno pod názvem Divadlo, můj osud.
osoby

Emil František Burian
psal o jeho tvorbě Jiří Frejka
psal o jeho tvorbě Margita Havlíčková
M. Havlíčková vydala knihu o B. Srbovi Ludvík Kundera
psal o jeho tvorbě Peter Scherhaufer
student a spoluzakladatel Divadla na provázku


partneři


události

1. 10. 1999
Konference "1998: Václav Havel – dramatik" na Masarykově univerzitě
vedoucí Ústavu divadelní vědy FF MUhub


Aktualizováno: 10. 05. 2023