prof. Ing. Karel František Šimek

* 13.4.1880 Třebohostice (okres Praha-východ) – † 18.9.1956 Brno


konstruktér, profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1927–1928


bydliště

vzdělání

Česká vyšší reálka v Praze v Ječné ulici (1898 maturita),
Česká vysoká škola technická v Praze, odbor inženýrského stavitelství (absolvoval v roce 1903)


dílo

autor návrhu ocelové střešní konstrukce pro kostel P. Marie na sv. Hostýně (1928–1929) a železné konstrukce krovu nad kostelem a věže kostela sv. Augustina v Brně


zaměstnání

1903–1904 firma Kruliš (stavba dráhy Jičín–Turnov),
1904 firma Franta a Jireš Praha (inženýr konstruktér v mostárně)

1904–1906 Česká vysoká škola technická v Praze (asistent a konstruktér u prof. Velflíka)

1906–1914 Českomoravská továrna v Praze, Pražská mostárna

1914–1951 Česká vysoká škola technická v Brně
- mimořádný a od roku 1920 řádný profesor statiky, železných stavebních konstrukcí a technické mechaniky
- v letech 1927–1928 rektor
- v letech 1916–1917 děkan odboru kulturního inženýrství
- v letech 1919–1920 děkan odboru stavebního inženýrství
- v letech 1921–1922 a 1932–1933 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství


odborné a zájmové organizace

Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně (zastával v něm funkci pokladníka)
partneřiulice

Konečného náměstí
bydliště Pekárenská
bydliště


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 06. 12. 2019