prof. Ing. Michal Ursíny

* 17.7.1865 Nedozor (dnes Rakša, Slovenská republika) – † 19.9.1933 Brno


profesor stavební mechaniky na brněnské české technice


zajímavé okolnosti

byl členem Národní rady československé


bydliště

Brno, Eichhorngasse 65


čestný občan

Hranice, Jevíčko a Kopřivnice


vzdělání

maďarská reálka v Kremnici (1885 maturita),
Česká vysoká škola technická v Praze (odbor stavebního inženýrství)


dílo

V Záhřebu projektoval městskou plynárnu a elektrárnu. Byl redaktorem Ottova slovníku naučného pro technickou část.
S prof. Velflíkem napsal Stavitelství mostní. Překládal ze slovenštiny do češtiny.


zaměstnání

Česká vysoká škola technická v Praze - asistent stavební mechaniky,
1893–1894 Pražské akciové strojírny - konstruktér,
Královské město Záhřeb - inženýr (od roku 1895),
1897–1898 Královská zemská stavitelská škola v Záhřebu - externí profesor stavitelství

1900–1933 Česká vysoká škola technická v Brně:
- mimořádný a od roku 1902 řádný profesor stavební mechaniky a nauky o pružnosti a pevnosti
- v letech 1902–1903 a 1924–1925 rektor
- v letech 1900–1901 děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství
- v letech 1908–1909 a 1919–1920 děkan odboru kulturního inženýrství
- v letech 1914–1915 děkan odboru stavebního inženýrství
- v letech 1923–1924 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství


odborné a zájmové organizace

člen Šafaříkovy učené společnosti v Bratislavě,
člen Masarykovy Akademie Práce,
člen Patentového úřadu,
Spolek československých inženýrů a architektů,
Ústřední spolek učitelů vysokoškolských,
Spolek profesorů Slováků,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Akademický spolek Jugoslávie (čestný člen)
osoby

Václav Jiřikovský
M. Ursíny byl svědkem při sňatku V. Jiřikovského Jaroslav Podlipný
M. Ursíny byl jedním ze svědků sňatku J. Podlipného
ulice

Eichhorngasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Veveří)


stavby

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
Veveří 95/331
autor původního a později částečně zredukovaného projektu


Čoup, Menš


Aktualizováno: 06. 12. 2019