prof. RNDr. Antonín Vašíček, DrSc.

* 28.10.1903 Cetkovice (okres Blansko) – † 16.11.1966 Brno


profesor fyziky na brněnské české technice a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zakladatel oboru optika tenkých vrstev v Československu


nej...

svět: polarizační spektrometr upravil na jeden z prvních elipsometrů na světě


bydliště

Cetkovice čp. 74 (rodný dům),
Brno, Akademická 4,
Brno-Královo Pole, Palackého třída 53


vzdělání

1915–1923 státní reálné gymnázium v Boskovicích,
1923–1927 PřF MU v Brně (učitelská aprobace pro matematiku a fyziku na středních školách, 1928 titul RNDr. tamtéž),
1927–1929 FF MU


vyznamenání a pocty

řád Za zásluhy o výstavbu (1963),
medaile Osvobození města Brna


jiné pocty

Fellow of the American Optical Society


dílo

- Optika tenkých vrstev (Praha, 1956)
- Měření a vytváření tenkých vrstev v optice (Praha, 1957)
- Tabulky k stanovení optických konstant z intenzit odraženého světla (Praha, 1964) a řada dalších

Rostislav Košťál, Seznam publikací prof. dr. Antonína Vašíčka. Časopis pro fyziku, 1966, č. 2, s. 191–195.


zaměstnání

1935–1946 České státní gymnázium dr. Josefa Kudely v Brně - aspirant profesury, profesor

1929–1952 Česká vysoká škola technická (1929–1935 asistent ústavu technické fyziky), soukromý docent, od roku 1947 mimořádný profesor technické fyziky

1952–1966 PřF MU v Brně (profesor experimentální fyziky a vedoucí katedry fyziky pevné fáze, 1954–1957 proděkan, 1954–1955 prorektor)


odborné a zájmové organizace

člen ústředního výboru Jednoty československých matematiků a fyziků (od roku 1962 zasloužilý člen),
Optical Society of America (1947),
Moravskoslezská akademie věd přírodních,
Přírodovědecký klub v Brně,
Chemická společnost


hrobosoby

Josef Velíšek
profesor


partneři

Anna Vašíčková (Navrátilová)
sňatek: 9. 7. 1929, Knínice u Boskovic
ulice

Palackého třída
bydliště Akademická
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

21. 12. 1964
Návštěva ministra školství Čestmíra Císaře na Přírodovědecké fakultě
vedoucí katedry fyziky pevné fáze


související odkazy

Čoup, Kal


Aktualizováno: 21. 02. 2019