Internetová encyklopedie dějin Brna

Ambrož Milan Matějíček

  P. Ambrož Milan Matějíček, OSA


  • * 17.4.1928 Bučovice – † 15.5.2005 Brno


  • římskokatolický kněz, augustinián


  • zajímavé okolnosti

   Vstoupil do řádu augustiniánů, 20. 10. 1977 složil jednoduché sliby v Praze v klášteře sv. Tomáše, 21. 10. 1980 složil věčné sliby v Brně v augustiniánském klášteře, to vše probíhalo v přísné tajnosti před tehdejším režimem.
   Aby byl po roce 1989 uznán jako tajně vysvěcený kněz, bylo nutno se přihlásit do 12. 4. 1992 u brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho s tím, že chce pracovat jako kněz, koncem července 1992 obdržel z biskupství dopis, že se musí podrobit asi pěti zkouškám na Bohoslovecké fakultě v Praze, po jejich složení mohlo proběhnout přesvěcení. Zkoušky složil 5. 9. 1992 v Praze, podmínečné jáhenské a kněžské svěcení proběhlo 23. a 24. 9. 1992 v Brně.


  • vzdělání

   začal studovat bohosloví na Biskupském teologickém učilišti v Brně, po jednom roce musel studium přerušit z důvodu zrušení tohoto ústavu v roce 1950,
   během zaměstnání se seznámil s Dr. Felixem Davídkem, tajně vysvěceným biskupem, a na jeho popud začal bohosloví studovat tajně na podzemní katolické univerzitě (generalis Olomucensis) od 1. 9. 1967 do 30. 6. 1970,
   8. 7. 1968 udělení podjáhenství prof. Stanislavem Krátkým, tajně vysvěceným biskupem,
   2. 8. 1968 udělení jáhenství a kněžství biskupem Eugenem Kočišem


  • zaměstnání

   po skončení vojny u PTP (v letech 1950–1953) se vrátil do Brna, nejprve pracoval čtyři roky ve stavebnictví jako pomocná síla,
   dalších osm let v Jihomoravských plynárnách také jako pomocná síla,
   1. 10. 1966 začal pracovat ve Fakultní dětské nemocnici Brno jako dezinfektor – až do poloviny září 1992,
   od září 1992 až do své smrti kaplan v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánů


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Josef Budil
   spolubratr v řeholní a kněžské službě Stanislav Krátký
   biskup skryté církve, který P. Matějíčkovi udělil podjáhenské svěcení


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   zde složil věčné sliby
   Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1992–2005
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma, mát


Aktualizováno: 05. 05. 2018