P. Ambrož Milan Matějíček, OSA

* 17.4.1928 Bučovice – † 15.5.2005 Brno


římskokatolický kněz, augustinián


zajímavé okolnosti

Vstoupil do řádu augustiniánů, 20. 10. 1977 složil jednoduché sliby v Praze v klášteře sv. Tomáše, 21. 10. 1980 složil věčné sliby v Brně v augustiniánském klášteře, to vše probíhalo v přísné tajnosti před tehdejším režimem.
Aby byl po roce 1989 uznán jako tajně vysvěcený kněz, bylo nutno se přihlásit do 12. 4. 1992 u brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho s tím, že chce pracovat jako kněz, koncem července 1992 obdržel z biskupství dopis, že se musí podrobit asi pěti zkouškám na Bohoslovecké fakultě v Praze, po jejich složení mohlo proběhnout přesvěcení. Zkoušky složil 5. 9. 1992 v Praze, podmínečné jáhenské a kněžské svěcení proběhlo 23. a 24. 9. 1992 v Brně.


vzdělání

začal studovat bohosloví na Biskupském teologickém učilišti v Brně, po jednom roce musel studium přerušit z důvodu zrušení tohoto ústavu v roce 1950,
během zaměstnání se seznámil s Dr. Felixem Davídkem, tajně vysvěceným biskupem, a na jeho popud začal bohosloví studovat tajně na podzemní katolické univerzitě (generalis Olomucensis) od 1. 9. 1967 do 30. 6. 1970,
8. 7. 1968 udělení podjáhenství prof. Stanislavem Krátkým, tajně vysvěceným biskupem,
2. 8. 1968 udělení jáhenství a kněžství biskupem Eugenem Kočišem


zaměstnání

po skončení vojny u PTP (v letech 1950–1953) se vrátil do Brna, nejprve pracoval čtyři roky ve stavebnictví jako pomocná síla,
dalších osm let v Jihomoravských plynárnách také jako pomocná síla,
1. 10. 1966 začal pracovat ve Fakultní dětské nemocnici Brno jako dezinfektor – až do poloviny září 1992,
od září 1992 až do své smrti kaplan v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánůosoby

Jan Josef Budil
spolubratr v řeholní a kněžské službě Stanislav Krátký
biskup skryté církve, který P. Matějíčkovi udělil podjáhenské svěcení


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
zde složil věčné sliby
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1992–2005
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Ma, mát


Aktualizováno: 05. 05. 2018