prof. MgA Alena Štěpánková-Veselá

* 7.7.1923 Brno


varhanní virtuoska, rektorka JAMU v Brně
dítě osobnosti: akademik prof. Ing. dr. Vítězslav Veselý


rodné jméno

Veselá


zajímavé okolnosti

v době její funkce rektorky získala škola bývalý hotel Astoria na Novobranské ulici (po rekonstrukci jsou tam učebny, knihovna a koleje), byla rekonstruována i budova JAMU na Komenského náměstí (dnes sídlo Hudební fakulty); zasloužila se rovněž o získání finančních prostředků na dokončení rekonstrukce Besedního domu v Brně


cena města

Brna, v oboru hudba (2000)


vyznamenání a pocty

Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti umění a výchovy (28. 10. 2020),
Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (1997),
Zlatá medaile Akademie múzických umění v Praze,
medaile Bedřicha Smetany,
Cena Jihomoravského kraje (2011)


zaměstnání

od roku 1952 výuka na JAMU (nejprve obor řízení sboru, od roku 1967 hra na varhany),
1986–1990 vedoucí katedry klávesových nástrojů,
1990–1997 rektorka JAMU


odborné a zájmové organizace

Spolek přátel hudby v Brně,
Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Brně,
direktorium Mezinárodního hudebního festivalu Brno,
Správní rada Nadace Leoše Janáčka,
poradní sbor Rady města Brna pro kulturní politiku
sourozenci

Čoup


Aktualizováno: 24. 02. 2022