prof. PhDr. Jiří Jiráček, DrSc.

* 2.12.1924 Praha – † 23.4.2013 Třeboň


rusista, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

gymnázium v Třeboni,
1945–1949 FF UK v Praze - obor ruština-angličtina (1965 titul CSc., 1966 PhDr., 1973 habilitace pro obor současný ruský jazyk, 1980 DrSc., 1981 profesor)


dílo

- Morfologie ruského jazyka (1986)
- Adjektiva s internacionálními suficiálními morfy v současné ruštině: v porovnání s češtinou (1984)


zaměstnání

1950–1956 Vojenská škola Jana Žižky v Moravské Třebové,
1956–1990 FF MU v Brně (vedoucí oddělení ruského jazyka a později katedry jazyků na lékařské fakultě, od roku 1963 člen katedry ruského jazyka na filozofické fakultě, 1982–1990 vedoucí katedry)


odborné a zájmové organizace

Societas Linguistica Europea,
Jazykovědné sdružení


poznámky

V publikační činnosti profesor Jiráček respektoval důsledně koncepci porovnávání ruštiny s češtinou, navíc ho jako anglistu zaujala možnost konfrontace některých jazykových jevů obou těchto slovanských jazyků s podobnými v angličtině.hub, Kal


Aktualizováno: 30. 01. 2015