Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Jiráček

  prof. PhDr. Jiří Jiráček, DrSc.


  • * 2.12.1924 Praha – † 23.4.2013 Třeboň


  • rusista, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   gymnázium v Třeboni,
   1945–1949 FF UK v Praze - obor ruština-angličtina (1965 titul CSc., 1966 PhDr., 1973 habilitace pro obor současný ruský jazyk, 1980 DrSc., 1981 profesor)


  • dílo

   - Morfologie ruského jazyka (1986)
   - Adjektiva s internacionálními suficiálními morfy v současné ruštině: v porovnání s češtinou (1984)


  • zaměstnání

   1950–1956 Vojenská škola Jana Žižky v Moravské Třebové,
   1956–1990 FF MU v Brně (vedoucí oddělení ruského jazyka a později katedry jazyků na lékařské fakultě, od roku 1963 člen katedry ruského jazyka na filozofické fakultě, 1982–1990 vedoucí katedry)

  • odborné a zájmové organizace

   Societas Linguistica Europea,
   Jazykovědné sdružení


  • poznámky

   V publikační činnosti profesor Jiráček respektoval důsledně koncepci porovnávání ruštiny s češtinou, navíc ho jako anglistu zaujala možnost konfrontace některých jazykových jevů obou těchto slovanských jazyků s podobnými v angličtině.


  • prameny, literatura


  • autor

   hub, Kal


Aktualizováno: 30. 01. 2015