Mons. Karel Pavlíček

* 26.5.1929 Budišov u Třebíče – † 17.5.2010 Brno


římskokatolický kněz


vzdělání

po maturitě na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí studoval v letech 1948–1950 na teologickém učilišti v Brně,
v roce 1968 mohl pokračovat ve studiu na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích,
kněžské svěcení přijal v Brně 5. 7. 1970


jiné pocty

obětavý kněžský život P. Karla Pavlíčka ocenil Svatý otec Jan Pavel II., když jej v Jubilejním roce 2000 jmenoval kaplanem Jeho Svatosti s titulem Monsignore,
brněnský biskup Vojtěch Cikrle mu předal v roce 2007 medaili sv. Petra a Pavla jako poděkování za věrnou službu církvi


zaměstnání

po násilném přerušení studia v roce 1950 povolán ke službě v PTP v délce 38 měsíců,
poté práce u Pozemních staveb Brno jako frézař, účetní a dlaždič,
jeho prvním kaplanským působištěm se stala v roce 1971 Třešť,
roku 1974 jmenován administrátorem v Modřicích a v Moravanech,
od 1. 1. 1979 farář v Ivančicích (působil zde až do roku 1996),
poté ustanoven výpomocným duchovním v Pozořicích,
v letech 1996–1999 pověřen službou děkana děkanství modřického,
i přes četné nemoci svého stáří obětavě sloužil pozořickým farníkům


hrob

kněžský hrob na hřbitově v Pozořicích


prameny, literatura

Ma


Aktualizováno: 04. 09. 2014