Heinrich Czerwinka

* 7.9.1821 Brno, předměstí Velká Nová – † 31.5.1867 Brno


podnikatel v kovovýrobě a cihlářství


státní příslušnost

Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

K výrobě smaltovaného nádobí měl k dispozici parní stroj a dvě muflové pece, ve kterých se tavily ingredience k výrobě smaltu, jenž se pak drtil ve třech mlýnech na prach a ten se nanášel na železné nádobí a vypaloval. Při výrobě bylo zaměstnáno na 24 dělníků a týdně se vyrobilo 45 centnýřů smaltovaného nádobí.
Smaltované nádobí rok od roku více nahrazovalo dosud užívané hliněné.


zaměstnání

původně byl zednickým mistrem,
k roku 1851 je uveden jako výrobce cihel v Brně a 1854 jako majitel cihelny,
na jaře roku 1854 požádal brněnskou obecní radu o udělení jednoduchého továrního oprávnění na výrobu smaltovaného nádobí v budově jeho cihelny na předměstí Švábka čp. 31 (nyní Údolní ulice č. 30),
žadatel se mohl prokázat dostatečným kapitálem (45 000 zlatých),
odborná komise doporučila udělit požadované oprávnění,
stejný názor měla i Obchodní a živnostenská komora v Brně, která viděla ve výrobě smaltovaného a litinového nádobí do budoucna dobrý odbyt s možností vývozu na Balkán a do Turecka,
firma byla 25. dubna 1855 zapsána do obchodního rejstříku Zemského soudu v Brně, později (1863) do nového obchodního rejstříku,
Heinrich Czerwinka však oprávnění na výrobu smaltovaného nádobí na Švábce k roku 1864 vrátil a nechal si zapsat pouze cihlářskou živnost,
výrobu nádobí dále provozovala po jeho úmrtí vdova Theresie pod firmou Brünner Eisenkochgeschirr Fabrik von Heinrich Czerwinkas Witwe a od roku 1877 pod názvem Heinrich Czerwinkas Witwe et Sohn,
firma byla v letech 1877–1886 členem prodejního kartelu společnosti Centrale der oesterr. Email-Blech-Geschirr-Fabriken von Haardt, Bartelmus et Consorten se sídlem v Brně


poznámky

centnýř je jednotka hmotnosti (moravský centnýř = 56,0015 kg)partneřiJord


Aktualizováno: 18. 08. 2018