MUDr. Ladislav Pokluda

* 24.12.1908 Horní Datyně – † 28.11.1986 Přerov


lékař a botanik


národnost

česká


zajímavé okolnosti

převážná část jeho vlastního herbáře (asi 20 000 položek) je zařazena do sbírek botanického oddělení Moravského zemského muzea


bydliště

Ostrava, Přerov, Brno


vzdělání

studium na gymnáziu v Ostravě-Přívoze,
1927-1930 studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
studium na Karlově univerzitě (ukončeno v roce 1933),
1939 zisk titulu odborný lékař pro choroby ušní, nosní a krční


zaměstnání

sekundární lékař v Městské nemocnici v Ostravě,
lékař v polní nemocnici v Novém Jičíně (mobilizace),
praxe odborného lékaře v Přerově a ordinář ORL v Městské nemocnici na chirurgickém oddělení,
lékař na klinice Františka Nigra v Brně (po roce 1945),
primář oddělení ORL v Městské nemocnici v Přerově (1946–1975),
penzionován v roce 1975,
dále odborný lékař v na poliklinikách v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích,
botanik v Okresním vlastivědném muzeu ve Vsetíně (1981–1982)


hrob

Městský hřbitov v Přerově


poznámky

V 50. letech 20. století se začal věnovat studiu botaniky soustavně. Nejprve se věnoval květeně v okolí svého bydliště na Přerovsku, později atraktivním lokalitám na území celého Československa.
Navázal kontakty s mnoha našimi botaniky a také s botanickým oddělením Moravského zemského muzea. Svůj vědecký zájem soustředil na mechorosty. K podrobnému bryofloristickému průzkumu si zvolil vápencové území mezi Mladčí a Konicí na Drahanské vrchovině.stavby

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6/299
jeho botanická sbírka je uložena v Moravském zemském muzeuAktualizováno: 04. 06. 2014