Vlastimil Zelc

* 19.8.1924 Pardubice (okres Pardubice) – † 29.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Pomoc parašutistovi z výsadku Čs. vojenské mise s názvem S-1 Františku Ryšovi.
Zelcova poprava odporovala platným německým zákonům, protože podle § 9 zákona o soudnictví nad mládeží ze 16. února 1923 nemohl být mladistvému (tj. osobě, která v době činu nebo odsouzení nedovršila 18 let) uložen trest smrti ani doživotní káznice.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Spálov (okres Nový Jičín),
Brno, Bindergasse 34


vzdělání

Střední škola uměleckých řemesel v Brně


zaměstnání

student


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 30. 5. 1942
osoby

František Ryš
spolupráce v odboji
ulice

Bindergasse
bydliště (dnes Jugoslávská)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Husova 10/01


události

1. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 29. 5. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2175 c
29. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 29. května)
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 27. 03. 2020