Tomáš Čoupek

* 25.2.1917 Brno – † 1.6.1942 Brno - Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Komín, Hauptstrasse - Hlavní 75,
Praha XII, Mauergasse 89


vzdělání

obecná škola v Brně-Komíně,
první státní česká reálka v Brně na Antonínské ulici (1935 maturita s vyznamenáním),
po maturitě jednoroční studium státního účetnictví


zaměstnání

úředník


poznámky

V devatenácti letech dobrovolně nastoupil vojenskou prezenční službu u dělostřeleckého pluku 106 v Olomouci. Odtud po roce odešel jako četař aspirant do vojenské akademie v Hranicích, odkud byl po ročním studiu vyřazen jako poručík dělostřelectva. Sloužil u dělostřeleckého pluku 126, 8. baterie, v Žilině až do okupace a demobilizace.
Poté pobýval několik měsíců doma v Brně-Komíně a na podzim 1939 nastoupil službu u obce Česká Třebová jako aktuárský adjunkt. V listopadu 1941 byl v téže funkci přeložen do Prahy na ministerstvo zemědělství a lesnictví, odtud pravidelně každých čtrnáct dnů zajížděl k rodičům do Brna. Naposled přijel 1. května večer před dvojsvátkem (1. květen se oslavoval v sobotu 2. května).
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 6. 1942, číslo kremace 5767. Podkladem k zápisu do matriky zemřelých je oznámení gestapo Brno z. 1. 6. 1942, č. II DB Nr. 3130/42.

Vzpomínka:
"V sobotu 2. května 1942 odpoledne byl na fotbalovém zápase v Žabovřeskách ve společnosti svého bratrance Ludvíka Čoupka mladšího. Téhož dne večer v 7 hodin na telefonickou výzvu jmenovaného odešel z domu s podotknutím, že se za 2 hodiny vrátí. Jak jsme se později dověděli, odešel na schůzku se svým bratrancem Jindrou Čoupkem, který jako vrátivší se parašutista z Anglie se skrýval u Ludv. Čoupka ml. v Komíně, Hlavní tř. č. 76. Tam za společné debaty byli večer v 11 hodin překvapení gestapem za pomoci bývalého tajného policisty Flor. Hažmuka. Po čtyřtýdenním věznění v Kaunicových kolejích v Brně byl dne 1. června 1942 popraven společně se svými bratranci Ludv. Čoupkem a Ladisl. Staňkem.
Už od doby okupace zúčastňoval se ilegálních schůzek bývalých čsl. důstojníků a po návratu parašutisty Jindry Čoupka měl za úkol obstarati tomuto byt v Praze, aby společně i s ostatními mohli ilegálně pracovat. Stanislav Čoupek, otec, rolník, Brno-Komín, V dědině 18."
(Pozor: ve vzpomínce je skutečně napsáno Hlavní tř. č. 76 -Menš.)pojmenované ulice


osoby

Jindřich Čoupek
bratranec; popraven za pomoc členům skupiny Bivouac Ludvík Čoupek
společně zatčeni Ladislav Staněk
společně zatčeni a popraveniulice

Hauptstrasse - Hlavní
bydliště (dnes ulice Hlavní)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Hlavní 75/01


události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2225 b
1. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 1. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2022