Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Tošenovský

  Prof. PhDr. Ludvík Tošenovský, CSc.


  • * 24.12.1917 Sýkorec (okres Nový Jičín) – † 7.3.2012


  • profesor filozofie


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Od dubna 1944 se aktivně účastnil protinacistického odboje. V roce 1968 kritizoval v tisku chování sovětských vojáků v naší republice, takže byl v období normalizace zbaven všech svých funkcí. Byl rehabilitován rektorem Masarykovy univerzity v Brně v roce 1991.


  • vzdělání

   Učitelský ústav v Příboru (1937 maturita),
   Reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí (1942 maturita externě),
   FF MU v Brně (studium při zaměstnání - obory angličtina a ruština 1945–1947 (1953 titul PhDr., docent, 1966 profesor),
   Filosofický ústav ČSAV (1960 titul CSc.)


  • dílo

   - Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy (1962)
   - Pravda ve starověké a v marxistické filosofii (1967)
   - Dialektika a věda (1970)

   příspěvky ve sbornících a odborných časopisech


  • zaměstnání

   učitel na obecných a odborných školách (1939–1952)

   1952–1971 Masarykova univerzita v Brně:
   - od roku 1958 FF MU
   - od roku 1965 vedl katedru filozofie a metodologie věd FF MU
   - 1965–1966 děkan FF MU
   - v době normalizace byl přinucen pracovat v knihovně FF MU (do roku 1978)
   - 1979–1980 Dětská fakultní nemocnice v Brně (pomocný dělník)

   krátce pracoval jako pomocný dělník v Dětské nemocnici v Brně (1979–1980),
   v roce 1980 odešel do důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   Vědecké kolegium filozofie a sociologie ČSAV - člen (1964–1969 zástupce šéfredaktora a člen redakční rady Filosofického časopisu)


  • prameny, literatura


  • události

   22. 3. 1965
   Muzeologické sympozium 1965
   děkan FF UJEP


  • autor

   hub


Aktualizováno: 08. 02. 2015