Ladislav Staněk

* 22.6.1912 Brno-Komín – † 1.6.1942 Brno - Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Komín:
- Im Dorf - V dědině (dnes Kristenova) 9
- Auf der Weide - Na pastvinách 56


jiné pocty

v roce 1945 ustanoven in memoriam městským zaměstnancem;
jeho jméno je uvedeno v tzv. „Slavíně policistů, četníků, příslušníku SNB a hasičů“ v Muzeu Policie ČR v Praze


zaměstnání

úředník policejního ředitelství v Brně


hrob

Komínský hřbitov, Absolonova, skup. 3, hroby č. 71 a 72 (kenotaf)


poznámky

Ve službách brněnského policejního ředitelství byl již před Mnichovem. Poté sloužil v pohraničí, z evakuovaného Frývaldova se vrátil zpět do Brna a u brněnské policie sloužil až do svého zatčení gestapem.
V květnu 1939 se zapojil do odboje v Obraně národa (skupina Brno-západ, úsek Komín).
Zatčen byl v Brně-Komíně 2. 5. 1942 za pomoc nevlastnímu bratrovi Jindřichovi Čoupkovi, který se vrátil do okupované vlasti jako parašutista. Současně byl zatčen parašutista Jindřich Čoupek a celá Čoupkova rodina: Tomáš, Ludvík, Ondřej a Jindřich, kteří okupaci nepřežili. Jedině Ludvíkova manželka Marie (rozená Staňková) se po osvobození vrátila z koncentračního tábora Ravensbrück.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 2. 6. 1942.

Nápis na kenotafu:
Zde by odpočíval //
Ladislav Staněk //
* 22.6.1912 † 1.6.1942 //.
osoby

Jindřich Čoupek
společně zatčeni a popraveni Ludvík Čoupek
společně zatčeni a popraveni Ondřej Čoupek
společně zatčeni Tomáš Čoupek
společně zatčeni a popraveni


partneři

Marie Staňková (Vlčanová)
sňatek: 12. 7. 1938, Brno-Komín (kostel sv. Vavřince)sourozenci

Jindřich Čoupek
nevlastní sourozenec Jiřina Veselá (Čoupková)
nevlastní sourozenec


ulice

Kristenova
rodný dům (tehdy Komín čp. 67) Auf der Weide - Na pastvinách
bydliště (dnes Pastviny)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Hlavní 75/01 obětí okupace z řad zaměstnanců policie
pamětní deska: Orlí 30/01


stavby

Komínský hřbitov
Absolonova
kenotaf


události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2225 c
1. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 1. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 17. 05. 2022