Milada Lužová

* 1898 Uherský Brod – † 18.7.1985 Praha


partner osobnosti: Ing. Vojtěch Boris Luža


rodné jméno

Večeřová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

s Vojtěchem Borisem Lužou uzavřela sňatek v roce 1921 v Praze.


bydliště

Brno, Nohavicova 9 (v roce 1982)


poznámky

Ve vazbě gestapa v Brně od 30. září do 12. listopadu 1941 (mimo jiné na Cejlu, kde byla její spoluvězeňkyní Mirka Sigmundová z Lutína).
Od 23. září 1942 přešla do ilegality a ukrývala se postupně na více místech, např. v obci Javůrek v rodině řídícího učitele Karla Nováka, v rodině Jana Sece v Bosonohách, u hajného Josefa Pavlase v hájovně v Netíně u Velkého Meziříčí, v rodině Otty Homoláče v Radoškově nebo na Šmelcovně v údolí Bílého potoka v rodině mlynáře Josefa Hály z Lažánek.
Ve své vzpomínkové knize "V Hitlerově objetí" (Torst Praha 2006) o ní napsal její syn Radomír Luža: "Nejdéle byla u Pavlasových. V jejich domě od rána do večera pracovala skoro jak služebná, měla to tam však ráda, starala se o děti a patřila do rodiny. Přál bych si jí vidět, lilii mezi důstojnickými manželkami, jak klábosí s ženskými z vesnice, které přišly k paní Pavlasové na návštěvu, a předstírá, že ovládá způsoby venkovského života stejně jako ony."


Menš, JBre


Aktualizováno: 22. 10. 2020