Alois Matyáš Špera

* 17.2.1869 Kardašova Řečice – † 23.1.1934 Blansko


novinář, politik (od července 1919 přísedící moravského zemského výboru, od roku 1922 náměstek moravského zemského hejtmana), v dubnu 1920 zvolen senátorem za sociálně demokratickou stranu


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1884 Špera spolu s pekařským dělníkem Jindřichem Vojtěchem a dalšími mladíky založili tajný spolek Slovanských bojovníků za pravdu. U zemského soudu byli obžalováni z velezrady a dne 5. října 1884 postaveni před soud, který odsoudil Vojtěcha na 3 roky a Šperu na 15 měsíců žaláře. Ostatní obžalovaní byli osvobozeni.


bydliště

Kardašova Řečice čp. 91 (rodný dům),
Brno, Kottgasse, též Kothgasse i Kotgasse (Blatná, též Blatní i Výsypka) 4


vzdělání

obecná škola v Kardašově Řečici,
vyučen krejčím


dílo

- Do jaké školy dítky posílati. Brno 1904.
- Kdo stvořil člověka? Úvod do theorie Darwinovy. Brno, Červánky 1906 (2. vydání).
- O vývinu tvorstva a člověka. Tresť učení Darwinova. Brno, F. Komprda 1892.
- Rakouská ústava. Brno 1893.
- Z dejín církve. Chicago 1910.


zaměstnání

redaktor v Českých Budějovicích (časopis „Budivoj“),
redaktor v Brně (sociálně demokratické časopisy), spolupracovník a později odpovědný redaktor časopisu „Červánky“ (redigoval přes třicet let)


politická orientace

Československá sociálně-demokratická strana dělnická


odborné a zájmové organizace

zábavný a vzdělávací spolek „Kardaš“ v Kardašově Řečiciosoby

Josef Hybeš
spolupracovník Vlastimil Tusar
Tusar byl jedním ze svědků při sňatku Matyáše Špery Karel Vaněk
jeden ze svědků při sňatku Matyáše Špery


partneři

Anna Šperová (Suchá, ovdovělá Gregorová)
sňatek: 26. 5. 1909, Brno (u městské rady)
Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2014