Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Matyáš Špera

  Alois Matyáš Špera


  • * 17.2.1869 Kardašova Řečice – † 23.1.1934 Blansko


  • novinář, politik (od července 1919 přísedící moravského zemského výboru, od roku 1922 náměstek moravského zemského hejtmana), v dubnu 1920 zvolen senátorem za sociálně demokratickou stranu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1884 Špera spolu s pekařským dělníkem Jindřichem Vojtěchem a dalšími mladíky založili tajný spolek Slovanských bojovníků za pravdu. U zemského soudu byli obžalováni z velezrady a dne 5. října 1884 postaveni před soud, který odsoudil Vojtěcha na 3 roky a Šperu na 15 měsíců žaláře. Ostatní obžalovaní byli osvobozeni.


  • bydliště

   Kardašova Řečice čp. 91 (rodný dům),
   Brno, Kottgasse, též Kothgasse i Kotgasse (Blatná, též Blatní i Výsypka) 4


  • vzdělání

   obecná škola v Kardašově Řečici,
   vyučen krejčím


  • dílo

   - Do jaké školy dítky posílati. Brno 1904.
   - Kdo stvořil člověka? Úvod do theorie Darwinovy. Brno, Červánky 1906 (2. vydání).
   - O vývinu tvorstva a člověka. Tresť učení Darwinova. Brno, F. Komprda 1892.
   - Rakouská ústava. Brno 1893.
   - Z dejín církve. Chicago 1910.


  • zaměstnání

   redaktor v Českých Budějovicích (časopis „Budivoj“),
   redaktor v Brně (sociálně demokratické časopisy), spolupracovník a později odpovědný redaktor časopisu „Červánky“ (redigoval přes třicet let)

  • politická orientace

   Československá sociálně-demokratická strana dělnická

  • odborné a zájmové organizace

   zábavný a vzdělávací spolek „Kardaš“ v Kardašově Řečici


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Hybeš
   spolupracovník Vlastimil Tusar
   Tusar byl jedním ze svědků při sňatku Matyáše Špery Karel Vaněk
   jeden ze svědků při sňatku Matyáše Špery


  • partneři

   Anna Šperová (Suchá, ovdovělá Gregorová)
   sňatek: 26. 5. 1909, Brno (u městské rady)


  • rodiče

   Josef Špera
   Marie Šperová (Vlková)


  • ulice

   Kottgasse, též Kothgasse i Kotgasse (Blatná, též Blatní i Výsypka)
   bydliště (dnes Körnerova)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2014