Václav Kaprál

* 26.3.1889 Určice (okres Prostějov) – † 6.4.1947 Brno


hudební skladatel, pianista, hudební pedagog, sbormistr, publicista, editor a organizátor hudebního dění v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň, akce E


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Určice čp. 84 (rodný dům),
Brno-Královo Pole:
- Smetanagasse - Smetanova (dnes Berkova 9)
- Metodějova 6
- Husitská 2
- Purkyňova 102


vyznamenání a pocty

1928: Státní cena pro umění hudební (za Druhý smyčcový kvartet),
1936: ocenění na Mezinárodním festivalu soudobé hudby v Barceloně


jiné pocty

v roce 1997 byla odhalena k 50. výročí Kaprálova úmrtí v Určicích pamětní deska,
dne 4. 4. 2009 uspořádána vzpomínková akce ke 120. výročí narození Václava Kaprála u rodného domu v Určicích, poté se konal koncert v místním kostele sv. Jana Křtitele


dílo

zobrazit


zaměstnání

1911–1934 majitel a ředitel Hudební školy v Metodějově ulici v Králově Poli,
1927–1947 lektor hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity,
1936–1947 profesor Státní konzervatoře v Brně,
ve školním roce 1946/1947 pověřen vyučováním v brněnských třídách AMU v Praze


odborné a zájmové organizace

ISCM - místopředseda české sekce (1936),
Česká akademie věd a umění (od roku 1935 řádný člen),
Klub mladých skladatelů moravských,
Klub moravských skladatelů,
Česká sekce mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu,
Syndikát českých skladatelů (v roce 1946 zvolen prvním předsedou)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H3, hrob č. 77 (náhrobek s kamennou alegorií Hudby a portrétním medailonem zemřelého vytvořil sochař Julius Pelikán)


poznámky

O smrti jediné dcery se Václav Kaprál dověděl až v červenci 1940 na koncertu v Luhačovicích (ze zprávy tajně poslouchaného anglického rozhlasu).
Václav Kaprál byl zatčen v rámci akce E (Emigrace) dne 17. 9. 1942 pro účast bratra Bohumila v zahraničním odboji. Nejdříve byl vězněn v Brně Pod kaštany a před vánocemi přemístěn do internačního tábora ve Svatobořicích, kde se dožil konce druhé světové války.

Přes osobní utrpení, motivován snahou ulehčit spoluvězňům životní podmínky v táboře, vytvořil a vedl mužský a ženský pěvecký sbor; ženský pěvecký sbor však mohl řídit jen přes plot, oddělující mužskou a ženskou část tábora.
Dvakrát byl převezen do nemocnice v Uherském Hradišti s diagnózou dvanácterníkový vřed. Zde složil skladbu „Česká mše“ (též zvaná Svatobořická), inspirován prosbou děkana nivnického chrámu P. Běhala. Ten se zde také léčil a stěžoval si na nedostatek českých mešních skladeb. Dílo mohlo vzniknout i zásluhou MUDr. Miloslava Lázničky, který Kaprála léčil a vytvořil mu podmínky pro skladatelskou činnost v době hospitalizace. Bylo to velmi riskantní, gestapo neustále kontrolovalo nutnost léčby svatobořických vězňů. Českou mši provedl poprvé chrámový sbor v Kyjově v roce 1943 za řízení Antonína Cenka. Později zazněla i v Brně v podání chrámových sborů v Králově Poli a u svatého Tomáše. V říjnu 1945 zazněla v katedrále na Petrově v provedení sedmdesátičlenného chrámového sboru za vedení Antonína Cenka.
Životopis v angličtině, kompletní seznam díla, bibliografii, dílo vydané tiskem a nahrávky lze najít na http://www.kapralova.org/KAPRAL.html.


soubory ke stažení

obrazy


osoby

Miroslav Barvík
student Milan Harašta
žák Leoš Janáček
učitel Václava Kaprála Karel Jandera
student Zdeněk Kaňák
student
další osoby (8)...


partneři

Viktoria (Vítězslava) Kaprálová (Uhlířová)
sňatek: 2. 10. 1913, Brno-Řečkovice (kostel sv. Vavřince); manželství rozloučeno 20. 12. 1923
sourozenci

ulice

Husitská
bydliště Smetanagasse - Smetanova
bydliště v roce 1913 (dnes Berkova) Metodějova
bydliště v roce 1923, vlastní klavírní škola Purkyňova
bydliště a místo úmrtí


osoba na objektech

V. Kaprál
pamětní deska: Husitská 2/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 3. 1989
Odhalení pamětní desky Václava Kaprála 27. 11. 1928
Založení hudebního sdružení Collegium musicum na brněnské filozofické fakultě
s hudebním sdružením spolupracoval
5. 1. 1912
Koncert ze skladeb Hugona Mrázka
hra na klavír
1864
Založení pěveckého sdružení Lumír
později umělecký vedoucí sdružení


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9832, Matrika narozených (1877–1899), oddaných (1877–1910) a zemřelých (1877–1909) Určice, s. 137 (Matrika narozených). matriční záznam - O
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17702, Matrika oddaných Brno-Řečkovice, sv. Vavřinec 1899–1920, s. 230.


Menš, Kal, MŠ


Aktualizováno: 26. 03. 2021