Internetová encyklopedie dějin Brna

Klement Antonín Janetschek

  P. Klement Antonín Janetschek


  • * 2.10.1857 Frenštát – † 7.2.1908 sanatorium Wienerwald (u Vídně)


  • augustiniánský kněz, knihovník, archivář na Starém Brně


  • čestný občan

   Bohunice (jmenován na sezení obecního výboru 3. května 1903)


  • vzdělání

   v době opata G. J. Mendela vstoupil do kláštera augustiniánů u sv. Tomáše v Brně, poté absolvoval jednoleté praktikum,
   studium teologie v Olomouci,
   25. května 1884 vysvěcen na kněze,
   v brněnském klášteře složil 27. září 1885 řeholní sliby a dostal řeholní jméno Clemens d’Elpidio


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   farář na Starém Brně,
   knihovník, archivář tamtéž

  • odborné a zájmové organizace

   roku 1884 ho Moravsko-slezská společnost jmenovala spolupracovníkem na podporu zemědělství, přírody a zeměpisu v Brně


  • poznámky

   lidem ze Starého Brna a obcí, které patřily pod duchovní správu starobrněnského kláštera; byl velkou duchovní oporou, rádcem a utěšitelem


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Z historie Bohunic"


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působení


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 04. 09. 2014