prof. PhDr. Emil Weyr

* 1.9.1848 Praha – † 25.1.1894 Vídeň


profesor matematiky na Vysoké škole technické v Praze a na univerzitě ve Vídni
otec osobnosti: prof. JUDr. František Weyr


zajímavé okolnosti

jeho bratrem byl Eduard Weyr (1852–1903), uznávaný matematik působící v Praze na technice a na univerzitě (blíže J. Bečvář a kol., Eduard Weyr. Dějiny matematiky, sv. 2, 1995, 196 s.)


vzdělání

1859–1865 německá vyšší reálka v Praze,
1865–1869 Polytechnický ústav Království českého,
1869 titul PhDr. na univerzitě ve Vídni,
1870 habilitace na univerzitě v Praze,
studijní pobyty v Itálii (1870–1871) a ve Francii (1874)


jiné pocty

v roce 1893 jmenován dvorním radou


dílo

Publikoval 137 odborných prací, z nichž většina byla věnována projektivní geometrii.
Vydával učebnice matematiky (např. Základové vyšší geometrie, 1878). V roce 1890 založil časopis Monatshefte für Mathematik und Physik.
Psal referáty o pracích českých matematiků pro Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, pro Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik und Physik.

Přehled jeho prací publikoval mj. A. Pánek, O životě a působení dra Emila Weyra, Jednota českých matematiků a fyziků 1894, 64 s.


zaměstnání

1871–1875 Vysoká škola technická v Praze,
1875–1894 univerzita ve Vídni


odborné a zájmové organizace

Société mathématique de France,
Société des sciences physiques et naturelles v Bordeaux,
Jednota matematická v Moskvě,
Jednota matematická v Charkově,
Královská česká společnost nauk,
Královská lombardská akademie věd v Miláně,
Akademie věd ve Vídni,
Královská belgická společnost nauk v Lutychu,
Česká akademie věd a umění,
Jednota českých matematikůpartneři

Marie Weyrová (Wanieková)
sňatek: 19. 11. 1877Čoup, Kal


Aktualizováno: 26. 04. 2017