MUDr. Alexej Neumann

* 14.6.1910 Mělník


dítě (z prvního manželství) osobnosti: prof. MUDr. Václav Neumann


bydliště

Brno, Liliová 2a


vzdělání

české státní gymnázium v Brně (1928 maturita),
1928–1933 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy


zaměstnání

klinický asistent zemské nemocnice v Brně (doloženo v roce 1936),
Ústav sociálního lékařství LF MUosoby

Rudolf Křivinka
švagr Jiří Zimák
J. Zimák byl svědkem sňatku A. Neumanna v Blahoslavově domě


partneři

Eva Neumannová (Čuprová)
sňatek: 22. 12. 1936, Brno (kostel sv. Jakuba), poté následoval sňatek v Blahoslavově domě (ženich byl vyznání českobratrského evangelického)ulice

Liliová
bydliště doložené v roce 1936 (dnes Všetičkova)


Kal, Menš


Aktualizováno: 04. 11. 2020