národní umělec, prof. PhDr. František Lýsek, DrSc.

* 2.5.1904 Proskovice (dnes Ostravy) – † 16.1.1977 Brno


profesor hudební výchovy na PdF MU v Brně, zakladatel a sbormistr Jistebnických zpěváčků a Brněnského dětského sboru


národnost

česká


zajímavé okolnosti

V roce 1994 byla založena Nadace Františka Lýska pro rozvoj dětské hudebnosti a na podporu hudební výchovy na základních školách.
Od roku 1988 udělována Cena Františka Lýska za mimořádnou interpretační činnost sbormistrů.


bydliště

Brno:
- Úvoz 27
- Botanická 37


vzdělání

1919–1925 Učitelský ústav ve Slezské Ostravě,
1937–1939 a 1945–1949 FF MU (1949 titul PhDr., 1951 docent, 1962 profesor hudební výchovy)


vyznamenání a pocty

Zasloužilý učitel (1961),
Řád práce (1964),
Zlatá medaile UJEP (1969),
národní umělec (1973)


jiné pocty

Krajská cena Leoše Janáčka pro BDS (1963),
pamětní deska na budově školy v Proskovicích (odhalena 2. 5. 2004)


dílo

zobrazit


zaměstnání

obecné a měšťanské školy ve St. Bělé (1923–1926), v Ostravě (1926–1929), Jistebníku (1929–1938), Otrokovicích (1938–1945),
1945–1949 střední škola v Brně, Kotlářská
1949–1950 státní konzervatoř v Brně,
1950–1971 katedra hudební výchovy PdF MU,
externě působil i na JAMU


odborné a zájmové organizace

Svaz českých skladatelů,
Mezinárodní společnost pro hudební výzkum,
od roku 1960 člen Mezinárodní společnosti pro hudební výchovu ISME (International Society for Musical Education),
od roku 1966 člen výboru Mezinárodního hudebního festivalu Brno,
od roku 1970 člen Svazu českých skladatelů a koncertních umělců


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 47 (před přečíslováním hrobů č. 43) - autor náhrobku s notou a symbolikou čísla 3, vyjadřující tři obory působnosti zemřelého (umělec, pedagog a vědec) je syn prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, CSc.


pojmenováno

Nadace Františka Lýska (od roku 1997 Lýskův nadační fond v Brně) - založena k rozvoji zpěvnosti a hudebnosti dětí a mládeže,
Společnost Františka Lýska v Brně (2003),
Cena Františka Lýska (je udělována od roku 1988),
festival „Poodří Františka Lýska“


poznámky

František Lýsek působil jako učitel a kamkoliv přišel, vybudoval dětský sbor. První z nich, „Jistebničtí zpěváčci“ (1929–1938) vytvořil na menšinové škole v Jistebníku nad Odrou, dětský sbor vystupoval v rozhlase, natočil dvě gramodesky a dokumentární film. Druhým působištěm se po záboru pohraničí a v době okupace stala pokusná škola v Baťově u Zlína, kde založil „Dětský sbor z Baťova“ (1938–1945).
Po válce odešel do Brna, kde vytvořil proslulý „Brněnský dětský sbor“ (1945–1977). František Lýsek sbíral lidové písně (zachovalo se 1 413 jeho záznamů), z nich pro Jistebnické zpěváčky vytvořil sborník „Pomněnky“ (vydán 1937), pro sbor z Baťova sborník „Pampelišky“ (1941) a pro brněnský sbor „Sedmikrásky“ (1952).
Profesor Lýsek patří k nejvýznačnějším osobnostem dětského sborového zpěvu, který otevřel i dívkám, a zasloužil se o to, že dětský sborový zpěv se stal uměleckou disciplínou rovnocennou jiným oborům hudebního umění.
V roce 1973 proběhla oslava 50 let sbormistrovské činnosti Františka Lýska. Dne 28. 3. 1976 se konal tisící koncert tohoto sbormistra; 1. 12. 1976 Fr. Lýsek v Besedním domě naposledy diriguje BDS; 9. 10. 2007 byla ve foyer Besedního domu v Brně odhalena busta Františka Lýska z dílny akademického sochaře Miroslava Rybičky.


obrazy

pojmenované ulice

Lýskova (Bystrc)osoby

Jaroslav Dostalík
student na PedF MU Marie Hrdličková
kolega M. Hrdličkové ve škole Lubomír Mátl
člen sboru Libor Melkus
student Julius Remeš
pedagog na konzervatoři


partneři

Ludmila Lýsková (Košťálová)
sňatek: 29. 6. 1932ulice

Úvoz
bydliště Botanická
bydliště


osoba na objektech

F. Lýsek
busta: Komenského náměstí 8/06 F. Lýsek
pamětní deska: Kotlářská 4/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 10. 2007
Slavnostní odhalení busty Františka Lýska
sbormistr
29. 4. 1994
Založení Nadace Františka Lýska 5. 12. 1948
Zahajovací slavnost XIX. Vánočního stromu republiky v Brně
dirigent sboru na slavnosti
7. 12. 1947
Zahajovací slavnost XVIII. Vánočního stromu republiky v Brně
řídil školní sbor, který přednesl koledy


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 20. 05. 2022