Prof. MUDr. Václav Tomášek, DrSc.

* 30.11.1893 Koryčany (okres Kroměříž) – † 20.6.1962 Koryčany (okres Kroměříž)


lékař, mikrobiolog, zakladatel Mikrobiologického ústavu LF MU v Brně, vedoucí Mikrobiologického oddělení Zemské nemocnice v Brně a přednosta Státní diagnostické stanice; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Brno: zakladatel Mikrobiologického ústavu a transfúzní stanice v nemocnici u sv. Anny v Brně


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 10. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


bydliště

Koryčany, čp. 27 (rodný dům)

Brno:
- Pekařská 53
- Veveří 9


vzdělání

klasické gymnázium v Brně (nyní na třídě Kpt. Jaroše),
Lékařská fakulta Karlovy University v Praze (1912 – 20. 12. 1919),
studium mikrobiologie v Ženevě,
pobyt v Pasteurově ústavu v Paříži (1923)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939,
Medaile za věrnost


jiné pocty

jmenován čestným členem Lékařské společnosti J. E. Purkyně a Mikrobiologické sekce ČSAV


dílo

zobrazit


zaměstnání

1920–1960 LF MU:
- lékař v zemské nemocnici (doloženo v době sňatku)
- od roku 1920 asistent na patologicko-anatomickém ústavu
- od roku 1936 první přednosta mikrobiologického ústavu, 1928 docent
- 1936 mimořádný profesor, 1939 řádný profesor
- v letech 1935–1949 president Lékařské komory pro zemi Moravskoslezskou
- v letech 1947–1948 děkan LF MU v Brně
- zakladatel Mikrobiologického ústavu a transfúzní stanice v nemocnici u sv. Anny v Brně


odborné a zájmové organizace

Spolek českých lékařů v Brně,
Československá lékařská společnost,
Mezinárodní mikrobiologická společnost,
Družstvo Českého národního divadla v Brně,
studium klavíru u Jaroslava Kvapila,
zpěv ve sboru Leoše Janáčka


hrob

Koryčany


pojmenováno

Tomáškův antigen - používán pro sérologické vyšetřování syfilis vazbou komplementu,
Tomáškovy dny - konference mladých mikrobiologů, pořádané od roku 1992 Mikrobiologickým ústavem LF MU a Fakultní nemocnicí u sv. Anny (jejich vznik inicioval prof. MUDr. et MVDr. h. c. Leopold Pospíšil, DrSc.)


poznámky

pracoval v odbojové skupině českých lékařů, v letech 1941–1945 byl v Brně, poté v Mauthausenu, Osvětimi a opět v Mauthausenu
osoby

Miroslav Petřek
V. Tomášek poskytl po válce svědectví o osudu M. Petřeka Leopold Pospíšil
pokračoval v díle V. Tomáška Ferdinand Přecechtěl
spolupráce na Mikrobiologickém ústavu LF UJEP v Brně


partneři

Marie Tomášková (Krejčiříková)
sňatek: 10. 7. 1920, Brno (kostel sv. Janů, u minoritů)
sourozenci

ulice

Veveří
bydliště Pekařská
bydliště doložené v roce 1920 (bydlel přímo v nemocnici)


události

24. 5. 1947
5. sjezd Československé společnosti chirurgické
děkan LF MU v Brně


související odkazy

Jis, Dos


Aktualizováno: 01. 12. 2018