Internetová encyklopedie dějin Brna

František Šilhavý

  František Šilhavý


  • * 9.9.1863 Opatov – † 18.12.1939 Brno


  • učitel, spisovatel, sběratel pohádek a pověstí,


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   gymnázium v Třebíči,
   učitelský ústav v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel v Opatově,
   řídící učitel v Brtničce,
   na doporučení lékaře po nemoci v roce 1903 změnil zaměstnání,
   Ústřední jednota českých hospodářských společenstev úvěrních v Brně (od roku 1903 revident, posléze vrchní revident, a brzo poté ředitel Ústředního spolku reifeisenek)

  • odborné a zájmové organizace

   Zemské ústřední spolky včelařské na Moravě (čestný předseda),
   správce Včelařského domu v Brně,
   redaktor a administrátor časopisu Včela


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 30. 07. 2014