Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Záruba

  prof. Ing. Dr. techn. Ladislav Záruba


  • * 25.11.1886 Rohozná (okres Svitavy) – † 1963


  • profesor stavební mechaniky na brněnské české technice (VUT v Brně)


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno:
   - Údolní 57
   - Dra Josefa Tučka 8
   - Drobného 56

  • čestný občan

   Rohozné

  • cena města

   Cena osvobození města Brna


  • vzdělání

   státní reálka v Novém Městě na Moravě (1905 maturita),
   Česká vysoká škola technická v Brně, odbor inženýrského stavitelství (absolvoval v roce 1911, v roce 1914 získal doktorát)

  • vyznamenání a pocty

   Medaile čsl. legionářů v Itálii (na paměť bojů v Itálii a na Slovensku),
   Řád práce, státní cena,
   Šolínova cena Technické mechaniky ČMT v Praze


  • dílo

   odborné práce z oboru stavební mechaniky,
   učebnice Nauka o pevnosti a pružnosti (1951)


  • zaměstnání

   1911–1958 brněnská česká technika,
   1930 mimořádný bezplatný profesor železobetonových staveb,
   1934 mimořádný profesor stavební mechaniky,
   1938 řádný profesor stavební mechaniky,
   1937–1938 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství,
   1950–1952 a 1955–1956 děkan fakulty inženýrského stavitelství

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek českých inženýrů a architektů v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 44, hrob č. 35–36


  • poznámky

   během 2. světové války zapojen v odboji


  • obrazy

   img2523.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Bednařík
   J. Bednařík vykonával praxi u L. Záruby Štěpán Šváb
   asistent (1935)


  • partneři

   Karolina Aloisie Kateřina Zárubová (Šárková)
   sňatek: 21. 7. 1921, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • rodiče

   Josef Záruba
   Matylda Zárubová (Bačovská)


  • ulice

   Údolní
   bydliště v letech 1914/1915 a 1920–1925 Dra Josefa Tučka (Dr-Josef-Tuček-Gasse)
   bydliště v letech 1926–1936 Drobného
   bydliště od roku 1936


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, blat, Menš


Aktualizováno: 04. 01. 2019

Ladislav Záruba. Archiv VUT, sbírka fotografií.