prof. Ing. Dr. techn. Ladislav Záruba

* 25.11.1886 Rohozná (okres Svitavy) – † 1963


profesor stavební mechaniky na brněnské české technice (VUT v Brně)


národnost

česká


bydliště

Brno:
- Údolní 57
- Dra Josefa Tučka 8
- Drobného 56


čestný občan

Rohozné


cena města

Cena osvobození města Brna


vzdělání

státní reálka v Novém Městě na Moravě (1905 maturita),
Česká vysoká škola technická v Brně, odbor inženýrského stavitelství (absolvoval v roce 1911, v roce 1914 získal doktorát)


vyznamenání a pocty

Medaile čsl. legionářů v Itálii (na paměť bojů v Itálii a na Slovensku),
Řád práce, státní cena,
Šolínova cena Technické mechaniky ČMT v Praze


dílo

odborné práce z oboru stavební mechaniky,
učebnice Nauka o pevnosti a pružnosti (1951)


zaměstnání

1911–1958 brněnská česká technika,
1930 mimořádný bezplatný profesor železobetonových staveb,
1934 mimořádný profesor stavební mechaniky,
1938 řádný profesor stavební mechaniky,
1937–1938 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství,
1950–1952 a 1955–1956 děkan fakulty inženýrského stavitelství


odborné a zájmové organizace

Spolek českých inženýrů a architektů v Brně


hrob

poznámky

během 2. světové války zapojen v odboji
osoby

Jan Bednařík
J. Bednařík vykonával praxi u L. Záruby Štěpán Šváb
asistent (1935)


partneři

Karolina Aloisie Kateřina Zárubová (Šárková)
sňatek: 21. 7. 1921, Brno (kostel sv. Tomáše)ulice

Údolní
bydliště v letech 1914/1915 a 1920–1925 Dra Josefa Tučka (Dr-Josef-Tuček-Gasse)
bydliště v letech 1926–1936 Drobného
bydliště od roku 1936


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Čoup, blat, Menš


Aktualizováno: 04. 01. 2019