Jan Zahradníček

* 17.1.1905 Mastník (okres Třebíč) – † 7.10.1960 Uhřínov (okres Třebíč)


básník, překladatel a publicista, jeden z nejvýznamnějších představitelů české spirituální poezie, vedoucí redaktor brněnské katolické revue Akord


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Dne 14. června 1951 byl v Brně zatčen a 4. července 1952 odsouzen ke 13 letům těžkého žaláře za velezradu ve vykonstruovaném procesu se skupinou Václava Prokůpka, který začal 2. 7. 1952. Vězněn v Brně na Cejlu, ve Znojmě, v Praze v Bartolomějské ulici a na Pankráci, na Mírově a v Leopoldově. Propuštěn na amnestii 10. května 1960, v říjnu téhož roku zemřel, až po šesti letech byl rehabilitován.


příčina úmrtí

v katastru Uhřínova při převozu do nemocnice v Třebíči, následky věznění


bydliště

Mastník čp. 20 (rodný dům),
Uhřínov u Velkého Meziříčí (fara),
Slapy u Prahy (u řídícího učitele Emanuela Frynty),
Brno, Černopolní 50


čestný občan

1. 9. 1998 in memoriam


vzdělání

obecná škola ve Starči,
gymnázium v Třebíči (1926 maturita),
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (pro špatný zdravotní stav studium nedokončil),
knihovnické zkoušky (1929 nižší, v roce 1930 vyšší)


vyznamenání a pocty

Čestné uznání za pomoc při ukrývání rodiny generála Ludvíka Svobody (jeho manželky a dcery, které pronásledovalo gestapo) (1948),
Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy in memoriam (1991)


jiné pocty

pamětní deska s bustou na rodném domě v Uhřínově


dílo

Debutoval básnickou sbírkou Pokušení smrti (1930).
Následovaly sbírky básní Návrat (1931) a Jeřáby (1933 - I. místo v prestižní literární soutěži nakladatelství Melantrich)
Z řady básnických sbírek je ceněno zejména Pozdravení slunci (1937), sbírka esejů Oslice Baalamova (1940) a sbírka básní Korouhve (1940), milostná lyrika Pod bičem milostným (1944), sbírka básní Stará země (1946), La Saletta (1947) a básnická skladba Znamení moci (1951), v roce 1951 až do svého zatčení 14. 6. 1951 strávil také týdny úpravou Bablerova překladu Dantovy Božské komedie.
Některé jeho práce vyšly však až posmrtně v roce 1991 (Znamení moci - větší část prvního posmrtného vydání v roce 1969 byla zničena bezprostředně po tisku) a Rouška Veroničina.
Verše vzniklé ve vězení uspořádal B. Fučík do sbírek Čtyři léta (1969) a Dům strachu (1981 - vyšlo v torontském nakladatelství manželů Škvoreckých).


zaměstnání

svobodné povolání,
redaktor kulturní rubriky týdeníku Obnova (1938–1940),
vedoucí redakce časopisu Akord (1940–1944 a 1945–1948),
redaktor nakladatelství Občanská tiskárna (1945–1951),
od roku 1949 v invalidním důchodu


hrob

hřbitov v Uhřínově


poznámky

V roce 1906 mu nešťastný pád ve stodole rodného statku způsobil trvalé poškození páteře a kyfoskoliozu, která mu deformovala už v raném dětství trup a způsobila deformaci srdce.
osoby

Jan Dokulil
švagr Zeno Kaprál
Z. Kaprál se podílel na dokumentárním pořadu o tvorbě J. Zahradníčka Zoe Klusáková
J. Zahradníček pomáhal při ukrývání Z. Klusákové v době okupace Petr Lekavý
přítel Josef Suchý
přítel
další osoby (2)...


partneři

Marie Zahradníčková (Bradáčová)
sňatek: 15. 10. 1945, Uhřínov

ulice

Černopolní
bydliště


osoba na objektech

J. Zahradníček
pomník: Petrská - Kapucínské zahrady 0/01 J. Zahradníček
pamětní deska: Starobrněnská 19/02


události

15. 2. 2017
MZK představila unikátní dokument - vězeňský deník Jana Zahradníčka 1. 11. 2016
Výstava Jak básníci přicházejí o svobodu 1. 4. 2015
Výstava Vzmuž se, ó srdce mé ...
básník, jemuž je výstava věnována
12. 6. 2013
Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013
(spolu s Františkem Křelinou, Zdeňkem Rotreklem a dalšími) je mu věnován jeden objekt
4. 12. 2012
Slavnostní předání „Petrov-úprava areálu“ a „Denisovy sady a Studánka-dokončení“
jeho básně zdobí spojnici mezi Petrskou a Denisovými sady

další události (4)...


Menš, Kal


Aktualizováno: 27. 01. 2022