Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jan Zahradníček

  Jan Zahradníček


  • * 17.1.1905 Mastník u Třebíče – † 7.10.1960 Uhřínov u Velkého Meziříčí (při převozu z Uhřínova do nemocnice v Třebíči)


  • básník, překladatel a publicista, jeden z nejvýznamnějších představitelů české spirituální poezie, vedoucí redaktor brněnské katolické revue Akord


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Dne 14. června 1951 byl v Brně zatčen a 4. července 1952 odsouzen ke 13 letům těžkého žaláře za velezradu ve vykonstruovaném procesu se skupinou Václava Prokůpka, který začal 2. 7. 1952. Vězněn v Brně na Cejlu, ve Znojmě, v Praze v Bartolomějské ulici a na Pankráci, na Mírově a v Leopoldově. Propuštěn na amnestii 10. května 1960, v říjnu téhož roku zemřel, až po šesti letech byl rehabilitován.

  • příčina úmrtí

   následky věznění


  • bydliště

   Uhřínov u Velkého Meziříčí (fara),
   Slapy u Prahy (u řídícího učitele Emanuela Frynty),
   Brno, Černopolní 50


  • vzdělání

   obecná škola ve Starči,
   gymnázium v Třebíči (1926 maturita),
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (pro špatný zdravotní stav studium nedokončil),
   knihovnické zkoušky (1929 nižší, v roce 1930 vyšší)

  • vyznamenání a pocty

   Čestné uznání za pomoc při ukrývání rodiny generála Ludvíka Svobody (jeho manželky a dcery, které pronásledovalo gestapo) (1948),
   Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy (1991)


  • dílo

   zobrazit Debutoval básnickou sbírkou Pokušení smrti (1930).
   Následovaly sbírky básní Návrat (1931) a Jeřáby (1933 - I. místo v prestižní literární soutěži nakladatelství Melantrich)
   Z řady básnických sbírek je ceněno zejména Pozdravení slunci (1937), sbírka esejů Oslice Baalamova (1940) a sbírka básní Korouhve (1940), milostná lyrika Pod bičem milostným (1944), sbírka básní Stará země (1946), La Saletta (1947) a básnická skladba Znamení moci (1951), v roce 1951 až do svého zatčení 14. 6. 1951 strávil také týdny úpravou Bablerova překladu Dantovy Božské komedie
   Některé jeho práce vyšly však až posmrtně v roce 1991 (Znamení moci - větší část prvního posmrtného vydání v roce 1969 byla zničena bezprostředně po tisku) a Rouška Veroničina.
   Verše vzniklé ve vězení uspořádal B. Fučík do sbírek Čtyři léta (1969) a Dům strachu (1981 - vyšlo v torontském nakladatelství manželů Škvoreckých).


  • zaměstnání

   svobodné povolání,
   redaktor kulturní rubriky týdeníku Obnova (1938–1940),
   vedoucí redakce časopisu Akord (1940–1944 a 1945–1948),
   redaktor nakladatelství Občanská tiskárna (1945–1951),
   od roku 1949 v invalidním důchodu


  • poznámky

   V roce 1906 mu nešťastný pád ve stodole rodného statku způsobil trvalé poškození páteře a kyfoskoliozu, která mu deformovala už v raném dětství trup a způsobila deformaci srdce.


  • obrazy

   img13919.jpg img13920.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dotkli se Brna. Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěli k jedinečnosti našeho města"
   " Jan Zahradníček 1906-1960, ...bývalo u mne zotvíráno"
   "Jan Zahradníček 1905-1960, básník bolesti a naděje"
   "Kraj návratů a inspirace. Medailonky osobností kulturního života Vysočiny"
   "V Brně vyšly Zahradníčkovy dopisy z vězení"
   "Mezi nás prostřena noc: dopisy z vězení ženě Marii"
   "Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století"


  • osoby

   Jan Dokulil
   švagr Petr Lekavý
   přítel Josef Suchý
   přítel


  • partneři

   Marie Zahradníčková (Bradáčová)


  • ulice

   Černopolní
   bydliště


  • osoba na objektech

   J. Zahradníček
   pomník: Petrská - Kapucínské zahrady 0/01 J. Zahradníček
   pamětní deska: Starobrněnská 19/02


  • události

   15. 2. 2017
   MZK představila unikátní dokument - vězeňský deník Jana Zahradníčka 1. 11. 2016
   Výstava Jak básníci přicházejí o svobodu 1. 4. 2015
   Výstava Vzmuž se, ó srdce mé ...
   básník, jemuž je výstava věnována
   12. 6. 2013
   Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013
   jemu (spolu s Františkem Křelinou, Zdeňkem Rotreklem a dalšími) věnován jeden objekt
   4. 12. 2012
   Slavnostní předání „Petrov-úprava areálu“ a „Denisovy sady a Studánka-dokončení“
   jeho básně zdobí spojnici mezi Petrskou a Denisovými sady

   další události (4)...
   1. 6. 2010
   Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960
   brněnský básník a publicista
   7. 4. 2005
   Mezinárodní konference uspořádaná při příležitosti dvojího výročí básníka Jana Zahradníčka 6. 10. 2000
   Odhalení pamětní desky Jana Zahradníčka 16. 6. 1906
   Ustavení Spolku katolických akademiků Moravan
   jeden z redaktorů časopisu Akord, který spolek vydával


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 12. 05. 2018

Jan Zahradníček. Zdroj: www.slovnikceskeliteratury.cz.