Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Zahradníček

  Jan Zahradníček


  • * 17.1.1905 Mastník u Třebíče – † 7.10.1960 Uhřínov u Velkého Meziříčí (při převozu z Uhřínova do nemocnice v Třebíči)


  • básník, překladatel a publicista, jeden z nejvýznamnějších představitelů české spirituální poezie, vedoucí redaktor brněnské katolické revue Akord


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Dne 14. června 1951 byl v Brně zatčen a 4. července 1952 odsouzen ke 13 letům těžkého žaláře za velezradu ve vykonstruovaném procesu se skupinou Václava Prokůpka, který začal 2. 7. 1952. Vězněn v Brně na Cejlu, ve Znojmě, v Praze v Bartolomějské ulici a na Pankráci, na Mírově a v Leopoldově. Propuštěn na amnestii 10. května 1960, v říjnu téhož roku zemřel, až po šesti letech byl rehabilitován.

  • příčina úmrtí

   následky věznění


  • bydliště

   Uhřínov u Velkého Meziříčí (fara),
   Slapy u Prahy (u řídícího učitele Emanuela Frynty),
   Brno, Černopolní 50


  • vzdělání

   obecná škola ve Starči,
   gymnázium v Třebíči (1926 maturita),
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (pro špatný zdravotní stav studium nedokončil),
   knihovnické zkoušky (1929 nižší, v roce 1930 vyšší)

  • vyznamenání a pocty

   Čestné uznání za pomoc při ukrývání rodiny generála Ludvíka Svobody (jeho manželky a dcery, které pronásledovalo gestapo) (1948),
   Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy (1991)


  • dílo

   Debutoval básnickou sbírkou Pokušení smrti (1930).
   Následovaly sbírky básní Návrat (1931) a Jeřáby (1933 - I. místo v prestižní literární soutěži nakladatelství Melantrich)
   Z řady básnických sbírek je ceněno zejména Pozdravení slunci (1937), sbírka esejů Oslice Baalamova (1940) a sbírka básní Korouhve (1940), milostná lyrika Pod bičem milostným (1944), sbírka básní Stará země (1946), La Saletta (1947) a básnická skladba Znamení moci (1951), v roce 1951 až do svého zatčení 14. 6. 1951 strávil také týdny úpravou Bablerova překladu Dantovy Božské komedie.
   Některé jeho práce vyšly však až posmrtně v roce 1991 (Znamení moci - větší část prvního posmrtného vydání v roce 1969 byla zničena bezprostředně po tisku) a Rouška Veroničina.
   Verše vzniklé ve vězení uspořádal B. Fučík do sbírek Čtyři léta (1969) a Dům strachu (1981 - vyšlo v torontském nakladatelství manželů Škvoreckých).


  • zaměstnání

   svobodné povolání,
   redaktor kulturní rubriky týdeníku Obnova (1938–1940),
   vedoucí redakce časopisu Akord (1940–1944 a 1945–1948),
   redaktor nakladatelství Občanská tiskárna (1945–1951),
   od roku 1949 v invalidním důchodu


  • poznámky

   V roce 1906 mu nešťastný pád ve stodole rodného statku způsobil trvalé poškození páteře a kyfoskoliozu, která mu deformovala už v raném dětství trup a způsobila deformaci srdce.


  • obrazy

   img13919.jpg img13920.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Dokulil
   švagr Petr Lekavý
   přítel Josef Suchý
   přítel Miloš Vlček
   vytvořil jeho bustu


  • partneři

   Marie Zahradníčková (Bradáčová)


  • děti

   Jan Jakub Zahradníček
   Zdislava Zahradníčková
   Klára Zahradníčková
   Marie Štěpánka Zahradníčková


  • ulice

   Černopolní
   bydliště


  • osoba na objektech

   J. Zahradníček
   pomník: Petrská - Kapucínské zahrady 0/01 J. Zahradníček
   pamětní deska: Starobrněnská 19/02


  • události

   15. 2. 2017
   MZK představila unikátní dokument - vězeňský deník Jana Zahradníčka 1. 11. 2016
   Výstava Jak básníci přicházejí o svobodu 1. 4. 2015
   Výstava Vzmuž se, ó srdce mé ...
   básník, jemuž je výstava věnována
   12. 6. 2013
   Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013
   (spolu s Františkem Křelinou, Zdeňkem Rotreklem a dalšími) je mu věnován jeden objekt
   4. 12. 2012
   Slavnostní předání „Petrov-úprava areálu“ a „Denisovy sady a Studánka-dokončení“
   jeho básně zdobí spojnici mezi Petrskou a Denisovými sady

   další události (4)...


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 27. 03. 2020

Jan Zahradníček. Zdroj: www.slovnikceskeliteratury.cz.