Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Zapletal

  prof. RNDr. Karel Zapletal


  • * 18.5.1903 Velká Bíteš – † 29.12.1972 Brno


  • geolog, zakladatel brněnské geologické školy, petrograf, profesor brněnské české techniky a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně


  • bydliště

   Brno, Tučkova 24

  • cena města

   Cena osvobození města Brna za geologickou mapu moravskoslezských krajů (1955)


  • vzdělání

   české státní gymnázium v Brně (1921 maturita),
   1921–1925 PřF MU v Brně,
   (1925 doktorát přírodních věd na UK v Praze)

  • jiné pocty

   stříbrná medaile Moravského muzea (1968)


  • dílo

   Zasahoval téměř do všech oblastí geologických věd. Největší pozornost věnoval geologii krystalinika, terciénu a kvartéru, geotektonickým syntézám.
   Publikoval i práce z paleoantropologie, prehistorie, petroarcheologie, balneologie, muzeologie a pedagogiky.

   Jeho bibliografie uveřejněna in: Rostislav Brzobohatý - Rudolf Musil: Karel Zapletal, člověk, učitel, geolog.


  • zaměstnání

   Moravské zemské muzeum v Brně /mineralogicko-geologické oddělení (1925–1927, znovu od roku 1929) - asistent, adjunkt/,
   1934 vrchní komisař zemské muzejní služby,
   1946 vrchní zemský rada muzejních sbírek,
   1927–1928 Státní reálné gymnázium v Moravských Budějovicích (zatímní profesor),
   1928–1929 Státní gymnázium v Brně tř. Legionářů (zatímní profesor),
   1929–1946 Česká vysoká škola technická v Brně - soukromý docent, od roku 1935 bezplatný mimořádný profesor geologie a petrografie,
   1925–1927 PřF MU v Brně - asistent, docent geologie (1945); v letech 1948–1970 řádný profesor petrografie a užité geologie; 1950–1960 vedoucí katedry geologických věd; 1950–1952 a 1957–1958 děkan

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk (1946 dopisující člen),
   Moravská přírodovědecká společnost (čestný člen),
   Československá společnost pro mineralogii a geologii (v letech 1936–1960 předseda brněnské pobočky)


  • poznámky

   Členství v odborných komisích a radách:
   - předsednictvo Státní výzkumné rady
   - místopředseda Moravského muzejního sboru moravskoslezského
   - výbor Krajského pedagogického sboru v Brně
   - Komise pro vlastivědu při Moravské akademii práce
   - Státní výbor vysokých škol pro studium geologie
   - Komise Státního archeologického ústavu pro výzkum Dolních Věstonic
   - poradní sbor Ústředního ústavu geologického
   - tajemník čs. subkomise při Mezinárodní komisi pro výzkum fosilního člověka
   - Mezinárodní komise pro historii geologických věd při IUGS
   - čsl. sekce Association pour l´etude du Quaternaire européen.

   Účast na archeologických výzkumech:
   - Předmostí
   - Brno - Červený kopec
   - Moravský kras.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Absolon
   spolupracovník při výzkumu v Dolních Věstonicích Tomáš Kruťa
   po válce coby vysokoškolský student se stal členem pracovního kolektivu pod vedením prof. Zapletala


  • partneři

   Marie Zapletalová (Kunzová)
   sňatek: 12. 4. 1930


  • děti

   Jiří Zapletal
   Karel Zapletal


  • ulice

   Tučkova
   bydliště


  • události

   20. 5. 1969
   Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
   při této příležitosti oceněn Řádem práce
   27. 4. 1946
   Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost
   přednosta mineralogicko-geologického oddělení MZM
   26. 6. 1930
   Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně
   autor geologické mapy Moravy pro výstavu Anthropos


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, Kal, MŠ


Aktualizováno: 24. 12. 2019