prof. RNDr. Karel Zapletal

* 18.5.1903 Velká Bíteš – † 29.12.1972 Brno


geolog, zakladatel brněnské geologické školy, petrograf, profesor brněnské české techniky a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně


bydliště

Brno, Tučkova 24


cena města

Cena osvobození města Brna za geologickou mapu moravskoslezských krajů (1955)


vzdělání

české státní gymnázium v Brně (1921 maturita),
1921–1925 PřF MU v Brně,
(1925 doktorát přírodních věd na UK v Praze)


jiné pocty

stříbrná medaile Moravského muzea (1968)


dílo

Zasahoval téměř do všech oblastí geologických věd. Největší pozornost věnoval geologii krystalinika, terciénu a kvartéru, geotektonickým syntézám.
Publikoval i práce z paleoantropologie, prehistorie, petroarcheologie, balneologie, muzeologie a pedagogiky.

Jeho bibliografie uveřejněna in: Rostislav Brzobohatý - Rudolf Musil: Karel Zapletal, člověk, učitel, geolog.


zaměstnání

Moravské zemské muzeum v Brně /mineralogicko-geologické oddělení (1925–1927, znovu od roku 1929) - asistent, adjunkt/,
1934 vrchní komisař zemské muzejní služby,
1946 vrchní zemský rada muzejních sbírek,
1927–1928 Státní reálné gymnázium v Moravských Budějovicích (zatímní profesor),
1928–1929 Státní gymnázium v Brně tř. Legionářů (zatímní profesor),
1929–1946 Česká vysoká škola technická v Brně - soukromý docent, od roku 1935 bezplatný mimořádný profesor geologie a petrografie,
1925–1927 PřF MU v Brně - asistent, docent geologie (1945); v letech 1948–1970 řádný profesor petrografie a užité geologie; 1950–1960 vedoucí katedry geologických věd; 1950–1952 a 1957–1958 děkan


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk (1946 dopisující člen),
Moravská přírodovědecká společnost (čestný člen),
Československá společnost pro mineralogii a geologii (v letech 1936–1960 předseda brněnské pobočky)


poznámky

Členství v odborných komisích a radách:
- předsednictvo Státní výzkumné rady
- místopředseda Moravského muzejního sboru moravskoslezského
- výbor Krajského pedagogického sboru v Brně
- Komise pro vlastivědu při Moravské akademii práce
- Státní výbor vysokých škol pro studium geologie
- Komise Státního archeologického ústavu pro výzkum Dolních Věstonic
- poradní sbor Ústředního ústavu geologického
- tajemník čs. subkomise při Mezinárodní komisi pro výzkum fosilního člověka
- Mezinárodní komise pro historii geologických věd při IUGS
- čsl. sekce Association pour l´etude du Quaternaire européen.

Účast na archeologických výzkumech:
- Předmostí
- Brno - Červený kopec
- Moravský kras.osoby

Karel Absolon
spolupracovník při výzkumu v Dolních Věstonicích Tomáš Kruťa
po válce coby vysokoškolský student se stal členem pracovního kolektivu pod vedením prof. Zapletala


partneři

Marie Zapletalová (Kunzová)
sňatek: 12. 4. 1930ulice

Tučkova
bydliště


události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
při této příležitosti oceněn Řádem práce
27. 4. 1946
Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost
přednosta mineralogicko-geologického oddělení MZM
26. 6. 1930
Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně
autor geologické mapy Moravy pro výstavu Anthropos


související odkazy

Čoup, Kal, MŠ


Aktualizováno: 24. 12. 2019