prof. Ing. Dr. techn. Jan Zavadil, DrSc.

* 6.8.1887 Želeč, okr. Prostějov – † 6.4.1966


hydrolog, profesor brněnské české techniky (VUT v Brně)


bydliště

Brno, Tůmova 20


vzdělání

reálka v Prostějově (1906 maturita),
1906–1910 Česká vysoká škola technická v Praze - odbor kulturního inženýrství, doktorát technických věd na české technice v Brně (1914)


dílo

publikace:
- Voda a její oběh v přírodě (1923)
- Meliorace v Itálii (1925)
- Přirozený režim a hospodářství vodní v Brdech se zřetelem k projektu střelnice (1925)


zaměstnání

technická kancelář Vendelína Dvořáka v Pardubicích (1911)

1911–1912 Meliorační kancelář Dr. Jana Blautha v Glocku

1912–1958 Česká vysoká škola technická v Brně - asistent, konstruktér; honorovaný docent pedologie (1920), soukromý docent hydrologie (1919); profesor meliorací (od roku 1922 mimořádný profesor a od roku 1927 řádný profesor),
1922–1923 a 1935–1936 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství


odborné a zájmové organizace

1949–1951 předseda Plynárenského, vodárenského a zdravotně technického svazu československého v Praze,
čestný člen Polského sdružení plynárníků, vodárníků a zdravotních techniků ve Varšavě,
čestný člen Sdružení techniků plynárenského průmyslu ve Francii,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně

partneři

Klára Zavadilová (Mačáková)
sňatek: 15. 2. 1915ulice

Tůmova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Čoup, blat, mát


Aktualizováno: 17. 08. 2022