Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Zavadil

  Prof. Ing. Dr. techn. Jan Zavadil, DrSc.


  • * 6.8.1887 Želeč, okr. Prostějov – † 6.4.1966


  • hydrolog, profesor brněnské české techniky (VUT v Brně)


  • bydliště

   Brno, Tůmova 20


  • vzdělání

   reálka v Prostějově (1906 maturita),
   1906–1910 Česká vysoká škola technická v Praze - odbor kulturního inženýrství, doktorát technických věd na české technice v Brně (1914)


  • dílo

   publikace:
   - Voda a její oběh v přírodě (1923)
   - Meliorace v Itálii (1925)
   - Přirozený režim a hospodářství vodní v Brdech se zřetelem k projektu střelnice (1925)


  • zaměstnání

   technická kancelář Vendelína Dvořáka v Pardubicích (1911)

   1911–1912 Meliorační kancelář Dr. Jana Blautha v Glocku

   1912–1958 Česká vysoká škola technická v Brně - asistent, konstruktér; honorovaný docent pedologie (1920), soukromý docent hydrologie (1919); profesor meliorací (od roku 1922 mimořádný profesor a od roku 1927 řádný profesor),
   1922–1923 a 1935–1936 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství

  • odborné a zájmové organizace

   1949–1951 předseda Plynárenského, vodárenského a zdravotně technického svazu československého v Praze,
   čestný člen Polského sdružení plynárníků, vodárníků a zdravotních techniků ve Varšavě,
   čestný člen Sdružení techniků plynárenského průmyslu ve Francii,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25c, hrob č. 6


  • obrazy

   img2522.jpg img15913.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Klára Zavadilová (Mačáková)
   sňatek: 15. 2. 1915


  • děti

   Miroslava Dvořáková (Zavadilová)


  • ulice

   Tůmova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, blat, mát


Aktualizováno: 13. 11. 2017

Jan Zavadil. Archiv VUT, sbírka fotografií.