doc. PhDr. Jaroslav Mandát, CSc.

* 10.4.1924 Choryně (okres Vsetín) – † 27.3.1986 Brno


rusista a romanista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Kromě sovětských literárněvědných časopisů J. Mandát pravidelně četl západní rusistickou produkci, v knihovně FF MU na tehdejší poměry (70.–80. léta 20. století) poměrně hojně zastoupenou. Proto patřil k nejinformovanějším, jazykově kompetentním (četl kromě ruštiny francouzsky, německy, anglicky, italsky a španělsky) českým rusistům.


vzdělání

I. reálné gymnázium na Starém Brně na Poříčí,
1945–1949 FF MU v Brně - obor ruština a francouzština (1950 titul PhDr., 1960 CSc., 1963 titul doc.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1943–1945 totálně nasazen v továrně v Hamburku a později v Kuřimi u Brna
1949–1950 profesor na gymnáziu v Bruntále,
1950–1952 základní vojenská služba,
1952–1953 Masarykova univerzita v Brně - asistent na rektorátní katedře ruského jazyka,
FF MU v Brně - katedra rusistiky (1953–1957 asistent, 1957–1964 odborný asistent)


odborné a zájmové organizace

Literárněvědná společnost při ČSAV


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 15, hrob č. 476–477stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub


Aktualizováno: 17. 02. 2019