Internetová encyklopedie dějin Brna

Berta Felicie Sofie Suttner

  Berta Felicie Sofie Suttner


  • * 9.6.1843 Praha – † 21.6.1914 Vídeň


  • spisovatelka, publicistka, přední představitelka mírových hnutí z přelomu 19. a 20. století


  • pseudonym

   Bertha Oulot; Jemand

  • rodné jméno

   Kinská

  • šlechtický predikát

   von Wchinitz und Tettau


  • nej...

   svět: první žena, která získala Nobelovu cenu za mír

  • zajímavé okolnosti

   První žena, která získala Nobelovu cenu za mír (1905). Do jisté míry právě její zásluhou se Alfred Nobel rozhodl ve své závěti ustanovit udělování Nobelovy ceny.

   Varianty jejího jména:
   Berta Kinská-Suttnerová, Berta Suttnerová, Berta ze Suttnerů.


  • bydliště

   v dětství 13 let v Brně u poručníka hraběte Ernsta Egona Fürstenberga, potom ve Vídni


  • jiné pocty

   Nobelova cena za mír (1905)


  • dílo

   knihy:
   Odzbrojte! Ničema, Daniela Dormesová, Vyšší kruhy, Věk strojů, Přiznání Dory, Inventář duše, Hanna, Před bouří, Osamocený a chudý


  • zaměstnání

   vychovatelka v rodině velkoprůmyslníka Suttnera, po sňatku s ním spisovatelka, novinářka, propagátorka míru

  • odborné a zájmové organizace

   mezinárodní mírová hnutí


  • poznámky

   Otec: Franz Josef Kinský - polní podmaršál zemřel ještě před narozením dcery.
   Matka: Sofie (Žofie) hraběnka Kinská-Körnerová - dcera kapitána jízdy Josefa von Körnera.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Artur Gundaccar von Suttner
   sňatek: 12. 6. 1876, farní kostel sv. Ägyd (Vídeň-Gumpendorf)


  • události

   22. 5. 2003
   Sympozium Berta Suttnerová a mírové hnutí
   spisovatelka


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 09. 06. 2020