Berta Felicie Sofie Suttner

* 9.6.1843 Praha – † 21.6.1914 Vídeň


spisovatelka, publicistka, přední představitelka mírových hnutí z přelomu 19. a 20. století


pseudonym

Bertha Oulot; Jemand


rodné jméno

Kinská


šlechtický predikát

von Wchinitz und Tettau


nej...

svět: první žena, která získala Nobelovu cenu za mír


zajímavé okolnosti

První žena, která získala Nobelovu cenu za mír (1905). Do jisté míry právě její zásluhou se Alfred Nobel rozhodl ve své závěti ustanovit udělování Nobelovy ceny.

Varianty jejího jména:
Berta Kinská-Suttnerová, Berta Suttnerová, Berta ze Suttnerů.


bydliště

v dětství 13 let v Brně u poručníka hraběte Ernsta Egona Fürstenberga, potom ve Vídni


jiné pocty

Nobelova cena za mír (1905)


dílo

knihy:
Odzbrojte! Ničema, Daniela Dormesová, Vyšší kruhy, Věk strojů, Přiznání Dory, Inventář duše, Hanna, Před bouří, Osamocený a chudý


zaměstnání

vychovatelka v rodině velkoprůmyslníka Suttnera, po sňatku s ním spisovatelka, novinářka, propagátorka míru


odborné a zájmové organizace

mezinárodní mírová hnutí


poznámky

Otec: Franz Josef Kinský - polní podmaršál zemřel ještě před narozením dcery.
Matka: Sofie (Žofie) hraběnka Kinská-Körnerová - dcera kapitána jízdy Josefa von Körnera.partneři

Artur Gundaccar von Suttner
sňatek: 12. 6. 1876, farní kostel sv. Ägyd (Vídeň-Gumpendorf)


stavby

Lávka Berthy Suttnerové
Bráfova
po ní lávka pojmenována


události

20. 7. 2023
Slavnostní pojmenování a požehnání lávky Berthy Suttnerové
po ní lávka pojmenována
22. 5. 2003
Sympozium Berta Suttnerová a mírové hnutí
spisovatelka


Jis


Aktualizováno: 09. 06. 2020