František Ondřej Poupě

* 26.11.1753 Český Šternberk (okres Benešov) – † 1.12.1805 Brno


inovátor v pivovarnictví, sládek v městském pivovaru v Brně


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Šest let pobyl na zkušené v českých, moravských, rakouských, německých i polských pivovarech (z cest si dovezl nechuť k pšeničným pivům a preferoval pivo připravované z ječmene). Měl zásadu: pšenice na koláče, oves pro koně, jen ječmen na pivo. V roce 1790 zavedl v tachovském pivovaře používání teploměru při vaření piva (jako první Evropan).
Zabýval se studiem přírodních věd, výsledkem bylo používání tzv. pivní váhy, předchůdce pozdějšího hustoměru.vzdělání

vyučil se sládkem u svého staršího bratra Jana, sládka ve Velké Bíteši


dílo

- Die Kunst des Bierbrauens, Praha 1794.
- Versuch einer Grundlehre der Bierbrauerei in katechischer Form, Praha 1797.
- Počátkové základního naučení o vaření piva, Olomouc 1801.


zaměstnání

po vyučení pracoval rok u svého bratra jako sladovnický tovaryš,
1780 sládek v pivovaru knížete Windischgrätze ve Štěkni na Písecku,
1787 sládek v pivovaře v Tachově,
1791 působil v Hořovicích na panství hraběte z Vrbna,
1793–1794 sládek v pivovaru v Jinonicích u knížete Schwarzenberga,
1794 sládek u hraběnky Clam-Martinicové ve Slaném,
od 18. 6. 1798 sládek v městském pivovaru v Brně na Starobrněnské ulicipojmenováno

Cena českého sládka Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarnictví, sladařství a návazných odvětví v Česku (udělována od roku 2012 Českým svazem pivovarů a sladoven)


poznámky

Za pobytu v Brně se stal i učitelem těch, kdož se chtěli u něj vzdělat a poučit ve výrobě piva a do Brna za ním proto dojížděli. V roce 1801 vydal pro ně dokonce i odbornou práci k poučení všem těmto zájemcům o nové poznatky v pivovarnictví. Kniha měla dlouhý název: „Počátkové základního naučení o vaření piva, pro úředníky, tovaryše, sládky a pro každého hospodáře, kterýž té věci dokonale vyučen býti žádá. Mimo teoreticky-praktického vysvětlení, proč staročeské pivo, které (prý) dobré bylo, nyní ve zkázu přišlo, fyzicky, chemicky, ekonomicky a podle zkušenosti vyhotovené od Františka Ondřeje Poupě, jindy hraběcího Clam - Martinického mistra sladovnického v městě Slaném v království Českém, teď v slavném městě Brně markrabství Moravského v češtinu uvedené. V Olomouci vytištěné u Antonína Škarnycha 1801."
partneři

Marie Anna Poupětová (Herzová)
sňatek: 1783, Štěkeň
sourozenci

ulice

osoba na objektech

František Ondřej Poupě
pamětní deska: Starobrněnská 20/02 F. Poupě
sochařská realizace: Starobrněnská 22/03


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo posledního odpočinku


události

25. 9. 2020
Odhalení sochy F. O. Poupěte 28. 11. 2015
Vzpomínková akce Žít pivo s Poupětem 17. 6. 2015
Výstava Žít pivo
brněnský sládek, inovátor výroby piva


Menš, MJ


Aktualizováno: 26. 10. 2019