Prof. Ing. arch. Bedřich Rozehnal, DrSc.

* 2.6.1902 Třebětín (okres Blansko) – † 11.6.1984 Brno


architekt, profesor brněnské české techniky a Masarykovy univerzity v Brně


zajímavé okolnosti

Roku 1960 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 4 roky do vězení. V roce 1962 byl propuštěn a roku 1968 byl rehabilitován.


bydliště

Brno:
- Úvoz 52
- Květná 3


vzdělání

2. česká státní reálka v Brně (1922 maturita),
Česká vysoká škola technická v Brně - odbor architektury a pozemního stavitelství (absolvent v roce 1931, doktorát technických věd získal v roce 1956)


vyznamenání a pocty

Krajská cena Antonína Procházky (1955),
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1956),
Řád práce - za pedagogickou a tvůrčí činnost na poli československé architektury (1968)
Pocta České komory architektů in memoriam (2000)


dílo

Projektoval četné nemocnice na jižní Moravě - dětskou nemocnici v Brně-Černých Polích (dokončena v roce 1954), nemocnice v Hodoníně, Kyjově a Novém Městě na Moravě.
Jako stavební dozor působil při stavbě Domu útěchy v Brně na Žlutém kopci. V Hranicích na Moravě realizoval v letech 1937–1948 nemocnici (stavitel Hubert Svoboda),Dům pro primáře nemocnice (1937, stavitel Hubert Svoboda), Nájemní dům pro zaměstnance nemocnice (1937, stavitel Hubert Svoboda).


zaměstnání

1922–1924 výpomocný učitel na obecných školách ve Voděradech a Svitávce,
v soukromých projekčních kancelářích - např. u Vladimíra Fischera (1928–1933),
ve vlastní projekční kanceláři (od roku 1938),
1946–1959 profesor oboru užitkových staveb Vysoké školy technické Dra. Edvarda Beneše v Brně, v této době byl několikrát zvolen proděkanem Fakulty architektury a pozemního stavitelství Vysoké školy stavitelství Brno a posléze VUT v Brně
1968–1971 řádným profesorem na VUT v Brně, vedoucí Ústavu tvorby životního prostředí Brno
1962–1968 Masarykova univerzita v Brně ( Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně), od roku 1962 vědecký pracovník, od roku 1966 vedoucí Kabinetu tvorby životního prostředí, od roku 1971 vědecký pracovníkpojmenováno

cena Bedřicha Rozehnala - uděluje Fakulta architektury VUT v Brně za nejkvalitnější bakalářský projekt
osoby

Jaroslav Drápal
student Vladimír Fischer
spolupráce na projektu: léčebný ústav Dům útěchy Jaroslav Jáchymek
B. Rozehnal si oblíbil letovické koupaliště, které projektoval J. Jáchymek Josef Křivánek
spolupráce v Rovnosti Hubert Lamplota
B. Rozehnal navštěvoval koupaliště, které nechal zbudovat H. Lamplota
další osoby (6)...


partneři


ulice

Úvoz
bydliště Květná
bydliště


stavby

Obchodní a obytný dům Pazdera
Špirkova 1/133
architekt stavby
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7/543
architekt


události

23. 6. 2022
Výstava 60/Sólo pro stále mladou dámu
jeho osobní archiv se stal součástí sbírky
16. 12. 2014
Výstava Brno/město s duchem Bauhausu
jeden z předních brněnských architektů
3. 5. 1953
Slavnostní otevření novostavby dětské nemocnice v Černých Polích
autor projektu nemocnice
13. 1. 1935
Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně
autor projektu


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 07. 08. 2023