Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Ryska

    Prof. Ing. Karel Ryska


    • * 4.11.1868 Hracholusky – † 20.3.1939 Brno


    • profesor brněnské české techniky a v letech 1918–1919 její rektor


    • bydliště

      Brno, Tivoli 39


    • vzdělání

      reálka v Rakovníku (1886 maturita),
      1886–1892 Česká vysoká škola technická v Praze, odbor stavby strojů


    • dílo

      zobrazit - publikace z oboru mechanické technologie
      - hesla v Ottově slovníku naučném


    • zaměstnání

      1891–1892 C. k. státní průmyslová škola v Brně - suplent strojního odboru,
      1892–1894 Česká vysoká škola technická v Praze - konstruktér při stolici stavby strojů,
      1894–1898 Všeobecná řemeslnická škola ve Volyni - učitel,
      1898–1909 Státní dráhy - inženýr,
      naposledy vrchní strojní komisař v Lounech,
      1909–1939 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor mechanické technologie (v letech 1918–1919 rektor, v letech 1911–1912, 1920–1921, 1927–1928, 1928–1929 děkan odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství)

    • odborné a zájmové organizace

      předseda brněnské odbočky Spolku československých inženýrů,
      člen vědecké rady Masarykovy akademie práce,
      Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


    • hrob

      Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 71, hrob č. 117-118 (portrétní bustu a plaketu na náhrobku vytvořil sochař a medailér Jan Lichtág ve 40. letech 20. století)


    • obrazy

      img2501.jpg


    • prameny, literatura

      zobrazit "Prof. Ing. Karel Ryska"
      "Společenský almanach Velkého Brna"
      "Kulturní tvář Rakovnicka"
      "Prof. techniky Ing. Karel Ryska zemřel"
      "Prof. Karel Ryska zemřel"
      "Životopis Karla Rysky"
      "Osobní spisy zaměstnanců"


    • osoby

      Vladislav Baborovský
      asistent


    • partneři

      Božena Rysková (Redlová)
      sňatek: 4. 9. 1894


    • děti

      Karel Ryska


    • stavby

      Ústřední hřbitov města Brna
      Vídeňská 96
      místo posledního odpočinku


    • autor

      Čoup


Aktualizováno: 12. 01. 2019

Karel Ryska. Archiv VUT, sbírka fotografií.